Drsná pravda o webzinu Zvedavec.org
Pro neznalé: webzin Zvedavec.org je antisemitský, nacisticko-komunistický plátek provozovaný z Kanady Vladimírem Stworou. Dočteme se tam takové kuriozity jako například, že Židé byli dávno vyhubeni a tedˇ existuje pouze jakýsi turkotatarský kmen imitátorů kteří se za ně vydávají, že se Holocaust nikdy nestal, že Einstein ukradl Teorii relativity své slovanské manželce, že Židé v rámci celosvětového spiknutí mění Svět na loutkové divadlo atd atd

Účel serveru www.zvedavec.org je tento:
1) monitorovat jednotlivé osoby protižidovského zaměření
Zjišťovat identitu těchto osob. Toto se děje zaznamenáváním IP adres čtenářů, umísťováním tzv. coockies do jejich počítačů pro lepší sledování s eventuelní možností umisťování sledovacího software do jejich počítačů (tím mají zainteresované osoby přístup k souborům na vašem počítači a mohou s nimi libovolně nakládat). Pro tento účel jsou také archivovány jejich příspěvky pro eventuelní širší analýzu osobnosti sledovaného čtenáře.
Prostě jsou zaznamenávány veškeré činnosti návštěvníků na serveru Zvědavec. Pro účely vytvoření psychologického profilu návštěvníka serveru je také na spodní části titulní strany Zvědavce odkaz na pornografické fotografie. Střídají se pravidelně fotografie nahých žen a nahých mužů, aby se ze sledovacích záznamů zjistilo, kdo jaké fotografie prohlížel a jak dlouho tu kterou konkrétní fotografii. Z těchto záznamů se dá snadno vyhodnotit, zda návštěvník není homosexuál, nebo třeba zda se orientuje na snímky velmi mladých dívek, či zda má jinou odchylku.
Sledováním četnosti návštěvnosti jednotlivých článků a sledováním aktivity v diskusních fórech se zjišťují zvyky, koníčky, způsob života, ekonomická situace a intelektuální úroveň čtenářů tohoto serveru. Články se na Zvědavci proto pravidelně tématicky střídají, aby se z "respondentů" vytěžilo co nejvíce. Jejich vztah k Izraeli, USA, náboženství, sexu, přírodě atd. Aby se zjistilo, čeho se obávají a naopak to, jaké jsou jejich záměry či ambice.
2) proto dalším účelem tohoto serveru je provokovat
To za účelem vyvolat u čtenářů akci a tuto zaznamenat a následně vyhodnotit. V této souvislosti je naprosto patrné, že šéfredaktor Stwora vyhazuje a cenzuruje ty osoby, které věrohodně vyvrátí tyto cílené provokace - tím totiž škodí jeho "úkolu" a tím je shromažďovat informace o těch, kdo mají antisemitské projevy.
3) vyvolávat u odpůrců Izraele a jeho nepřátel systematicky strach
To provádí Zvědavec tak, že neustále dokola odkazuje na události vyvolávající strach. Neustále poukazuje na nebezpečí omezení svobody slova, vymýšlí si neuvěřitelné způsoby sledování obyvatelstva kýmsi mocným. Třeba čipy zabudovanými v penězích, nebo implantovanými pod kůži atd. Dále Zvědavec neustále vyhrožuje válkou, která nás údajně nemine za špatná rozhodnutí státníků, omílá dokola chyby politiků a předvídá ekonomickou katastrofu lidstva, ekologickou katastrofu lidstva, biologickou katastrofu z uniklých vojenských projektů - pochopitelně armády USA nebo Izraele. A tak dále a tak podobně. Optimistické a pozitivní články se na Zvědavci opravdu nevyskytují, ale to je účel.

Činnost tohoto serveru je určena pro český a slovenský jazykový prostor a má za úkol přitáhnout pozornost a mapovat názory obyvatel v obou zmíněných zemích, tak i emigrantů.
Podobné servery jako Zvědavec jsou vytvořeny prakticky ve všech významnějších jazycích za stejným účelem jako má Zvědavec a jaké byly výše zmíněny. Tyto servery mezi sebou navzájem přebírají texty, které jsou stwořeny přímo za účelem výše zmíněných skutečností.
Vladimír William Stwora je krycí jméno dobrovolníka Mossadu českého původu, který se do Čech dostal podle jeho vzhledu z chazarské oblasti. Jeho hlava je na temeni plešatá od nošení jarmulky čili šábesdeklu. Spadá přímo pod jedno z osmi oddělení Izraelské tajné služby Mossad.
Jde o Oddělení sběru informací. Toto oddělení je největší ze všech. Zodpovídá za špionážní operace, řídí operační důstojníky a agenty. Speciálně oddělení LAP (Lohamah Psichologit) zodpovídá za psychologické operace, propagandu a krytí operací. Podobných dobrovolníků jako je Vladimír William Stwora využíval Mossad po celou svou historii. V době před příchodem internetu využíval Mossad nastrčených novinářů a spisovatelů. S rozšířením internetu vznikly požadavky monitorovat i tento prostor a tak byla pomocí židovských dobrovolníků vytvořena síť serverů, jako je Zvědavec v různých zemích.
A proč je dislokovaný v Kanadě? To proto, že získat kanadské pasy bylo pro Mossad vždy nejjednodušší. To popsal přeběhlík od Mossadu agent Hoy Ostrovsky ve své knize Lstí a klamem velmi podrobně.
Výsledky této "operace" Mossadu jsou však darebné. Po několika letech došlo k zajímavému zjištění: Monitoring názorů čtenářů Zvědavce nepřinesl žádné výsledky. Neodhalil žádné aktivity, které by směřovali k nějaké akci. Naopak se potvrdilo, že naprostá většina čtenářů se omezuje jen na verbální útoky proti Izraeli a proti Židům a to ještě nevalné úrovně. Na tomto se podílí zejména to, že jde o lidi ne příliš inteligentní ani vzdělané a s nepříliš dobrou ekonomickou situací, kteří si svými výpady pouze hojí své mindráky.
Proto financování celé akce z Izraele je nyní téměř nulové a tak agent-vnadidlo s krycím jménem Stwora provádí sbírkovou akci na svou provokační činnost. Na tom jsou paradoxní dvě skutečnosti. Obyčejní zoufalci, kteří finančně přispívají Zvědavci z toho mála, co mají, jenom proto, že nenávidí monopoly, které podle jejich mínění ovládají jen Židé, tak vlastně podporují Stworovi jeho provokativní činnost. Platí si vlastně sami službu, která má za úkol je monitorovat, provokovat a zastrašovat. Toto je pro Izraelský Mossad naprosto normální metoda. Lstí a klamem je heslo Mossadu a na Zvědavci se ho podařilo naplnit mírou vrchovatou - zoufalci už zaslali téměř 200.000,- Kč.
Není tajemstvím, že tajné služby disponují látkami, které mají možnost poškodit nevratně centrální nervový systém toho, komu jsou podány.
Je známo, že vědci v laboratořích Izraelského Institutu pro Biologický Výzkum (I I Bi R - Israeli Institute for Biolagical Research) v Nes Ziona nedaleko Tel Avivu patří k nejlepším na světě ve svém oboru. Vědci zde zkoumají smrtící toxiny, které by mohl Mossad využívat při speciálních operacích. Je nepochybné, že spektrum metod, které Mossad ke svým operacím využívá je vskutku široké. Jedná se nejčastěji o látky odvozené z toxinů, jejich nejbližší příbuzným je botulotoxin. Deriváty tohoto toxinu mají sníženou jedovatost a naopak zvýšenou schopnost poškozovat trvale neurony. Po podání přiměřené dávky člověk pociťuje nevolnost, která trvá až dva dny. Po této době si hůře zapamatovává nové informace, má trvale sníženou schopnost učit se a trvale sníženou schopnost formulovat své myšlenky.
Nejsou žádné přímé důkazy pro to, že přispěvatelé Nohejl, Peleška, Lev, Deu a Gogle byly působení těchto derivovaných toxinů vystaveni, ale jejich projev v diskusních fórech je hodně podobný jejich účinkům. Dále přispěvatelé Karel z Čech, Trodas, Vodník, René Bartošek a někteří další, vykazují nepravidelně určité symptomy. Ostatní by si měli dát velký pozor na to, co na Zvědavci napíší, pokud nemají naprostou jistotu, že jim potrava nemůže být záměrně toxikována! Pro specialisty Mossadu je stejně jednoduché otevřít dveře vašeho bytu jako dveře vaší ledničky.
To je celá pravda o Zvědavci a jeho účelu. Tato interní informace pro členy Pražské Židovské Obce byla na netu několik měsíců - 1.ledna byla její rešerše objevena jedním ze zoufalců a proto řídící a dohlížecí orgán vzápětí rozhodl o uvolnění info pro širší veřejnost - zoufalci ze Zvědavce stejně nejsou ve stavu aby si drsnou realitu tohoto strašlivého sionistického spiknutí uvědomili - a to ani když si ji zde přečtou - můžeme tedy směle informovat naše čtenáře a vysvětlit tak skutečnost proč Stwořitel Zvědavce již dávno nedělá společnost na cele Ernstu Zundelovi, Germaru Rudolfovi a Davidu Irwingovi - kteří byly pochytáni v uplynulých dnech.

Dobře informovaný zdroj   , Tel Aviv (1.1.2006)  

   LINKY:
Mucholapka: http://www.zvedavec.org/

Reakce slušných lidí - Antizvědavec: http://www.nezvedavec.org/

Nillbert a Zvědavec.org___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____