Židovská liga (J.D.L.)
Židovská Obranná Liga = Jewish Defense League
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Stejně tak, když se rozhodnete někoho utlačovat či ponižovat, tak to dotyčný dlouho nevydrží a přijde vám vaše ucho utrhnout (v lepším případě).
Nejinak je tomu s menšinami. Když se podíváme do historie židovského národa, najdeme tam bezpočet případů bezpráví.
Namátkou:
Roku 1298 byli Židé z Röttingenu ve Franconii obviněni ze znesvěcení hostie a celá židovská komunita byla upálena na hranici.
Když roku 1350 zaplavuje Evropu dýmějový mor, tak jsou ze šíření obvinění Židé. V Německu jsou vyhlazeni a zbytek prchá do Polska a Ruska.
V roce 1492, kdy Kryštof Kolumbus objevuje Ameriku, nařizují král Ferdinand a královna Isabella vyhnání Židů ze Španělska. Sám Kolumbus měl však ve své posádce několik Židů a konvertitů.
Novější případy snad nemusím nikomu připomínat...
Okamžiků, kdy Židům došla trpělivost, bylo několik, k nejzajímavější však patří rok 1968, kdy byla ve Spojených státech Meirem Kahanem založena Jewish Defense League (Židovská obranná liga) – JDL (www.jdl.org). Samotní aktivisté svoji organizaci charakterizují takto: JDL je nejkontroverznější a také nejefektivnější ze všech židovských organizací. JDL bojuje proti antisemitismu a zášti vůči Židům. Upozorňuje na situaci Židů ve světě a na to, že velké množství nacistických válečných zločinců doposud nebylo potrestáno. JDL dává důraz na potřebu, aby se židovská komunita naučila sebeobraně. Hlavní heslo zní: Nikdy znovu. Situace, kdy za druhé světové války zahynulo šest milionů Židů se již nesmí opakovat. JDL vyvrací názor, že Židé se neumějí bránit.

K pochopení činnosti této organizace májí také přispět základní principi JDL
(zde jsou uvedeny v zestručněné podobě):

5 základních principů JDL

AHAVAT YISRAEL
HADAR
BARZEL
(láska k židovství)
Židovský lid je jeden, nedělitelný a jednotný, z čehož vyplývá vzájemný pocit lásky i bolesti všech Židů. Je třeba hnutí, které se bude věnovat přímo židovským problémům a rozdělí potřeby k jeho činnosti pouze mezi Židy.
(důstojnost a hrdost)Pojetí Hadaru znamená nejen být hrdý na svůj národ, ale i znát jeho tradice, víru, kulturu, historii, zemi, sílu i bolest.
(železo)
Podpora principu Barzel znamená, že Židé si budou všude pomáhat, budou se umět pro sebe obětovat, a to i za použití nezbytných prostředků včetně síly a násilí.
MISHMAAT
Rabbi Meir Kahane
BITACHON
(disciplína a jednota)
Vědomí, že každý může a bude dělat co je nezbytné. Pouze jednota a osobní disciplína mohou vést k vítězství židovského lidu.
(víra v Boha a nezničitelnost židovského lidu)
Víra pomáhá Židům přežít a odolávat jejich nepřátelům. Je to víra, díky které je JDL tolik úspěšná.

(V původním textu není použito anglické slovo God (Bůh), ale výraz G-d. V JDL opravdu neberou jméno boží nadarmo.)

První výraznější aktivity JDL začaly ke konci roku 1969 sériemi nepokojů, demonstrací a fyzických útoků proti sovětským úřadům a diplomatům v New Yorku a pokračovaly další dva roky. Militantní akce JDL zahrnovaly okupování úřadů či jejich pomalování nápisy v hebrejštině přes veřejné mítinky až po bombové útoky a střelbu. Cílem kampaně bylo upozornit na více než dva miliony Židů, kteří žili v tehdejším Sovětském svazu.
Studie FBI o terorismu z roku 1985 se uvádí, že JDL je jednou z nejaktivnějších skupin v USA. Za prvních 16 let své existence bylo zabito při akcích této organizace 7 osob a 22 bylo zraněno. Téměř dvě třetiny akcí byly zaměřeny na poškozování majetku a 30 procent proti uskutečňování obchodů. Jen nepatrný zlomek cílů tvořili akademické a náboženské instituce.
Jedna z několika akcí se stala v říjnu 1985, kdy byl Alex Odeh, místní ředitel Americko-arabského antidiskriminačního výboru, zabit bombou ve svém úřadu. Důvodem bylo, že se objevil předešlého dne v televizi v pořadu "Jásir Arafat – muž míru".
Poslední známý případ se odehrál v prosinci 2001, kdy byli zatčeni dva čelní představitelé této organizace, kteří plánovali bombový útok na muslimskou mešitu a arabsko-americké úřady. Jejich činnost však byla bohužel odhalena agenty FBI.
Zakladatel JDL Meire Kahane byl v roce 1990 zastřelen ve věku 58 let Egypťanem El Saydem Nosairem, muslimem, toho času v lékařské péči pod vlivem antidepresiv. Kahaneova pohřbu se v Brooklynu zúčastnilo 30 000 lidí, kteří mu přišli vzdát svůj hold a volali po pomstě. Pro JDL je Kahane mučedníkem.
V roce 2000 ve West Bank padl i jeho syn.Muslimští fanatici ho zastřelili s manželkou a jeho 4 dětmi...

(r.2002)   
Dějiny JDL shrnuté v rešerši Anti Defamation League (JDL je tu líčena negativně, ale je to bohužel jediná souhrnná info která je k dispozici - odmyslete si proto negativistickou rétoriku a berte to pouze jako faktografický zdroj informací)
Frequently Asked Questions - (převzato z www.jdl.org)
Pokud vás zajímá, zda existuje i nějaká Křesťanská obranná liga, tak vězte, že ano. Christian Defense League vznikla také v USA a bojuje ve jménu křesťanského nacionalismu za bílou křesťanskou menšinu pro slávu svého spasitele Ježíše Krista.


___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____