Překlad a výklad termínů týkajících se judaismu (denních tradic a zvyků, svátků, rabínské literatury, apod.), židovské historie, s důrazem na moderní historii, resp. sionismus a organizace působící před začátkem 2. světové války, a další pojmy, které by mohly v textu vyvolat jakoukoli nejasnost.     I
 • Ivrit


 •      J
 • Jarcajt
 • Ješíva
 • Jidiš
 • Jidiškejt
 • Jišuv
 • Joint
 • Jom ha-šoa
 • Jom kipur


 •      K
 • Kabala
 • Kadiš
 • Kantor - chazan
 • Kehila
 • Keren hajesod
 • Keren Kajemet
 • Kidušin
 • Kibuc
 • Kohanité
 • Kol nidrej
 • Košer


 •      L
 • Ladino
 • Levíté
 • Lulav


 •      M
 • Maces
 • Makabi
 • Makabi ha-caír
 • Mal Ben
 • Marchešvan
 • Melamed
 • Menora
 • Mezuza
 • Micva
 • Mikve
 • Minjan
 • Mišna
 • Mizrach
 • Musaf


 •      P
 • Parochet
 • Pesach
 • Povijan
 • Purim


 •      R
 • Roš ha-šana
 • Roš chodeš


 •      S
 • Seder
 • Sefardští Židé
 • Simchat Tóra
 • Sionismus
 • Sukot
 • Synagoga


 •      Š
 • Šabat
 • Šachrit
 • Šavuot
 • Šemini aceret
 • Šiviti
 • Š'ma jisrael


 •      T
 • Talit
 • Talit katan
 • Talmud
 • Talmud - Tóra
 • Techelet lavan
 • T'filin
 • Tohora
 • Tóra
 • Tum'a
 • Trejfe