Sionismus

Hnutí, které usiluje o návrat Židů do Erec Jisrael a o vytvoření nezávislého židovského státu. Touha po návratu do země je přítomna v judaismu od zničení Chrámu v roce 70 n. l., avšak politickou formu dostalo až v 19. století z podnětu vídeňského novináře Theodora Hezla. Roku 1897 se v Basileji konal první sionistický kongres.