Seder

"Pořadí, uspořádání".

Slavnostní večeře, která se koná v první večer svátku Pesach. Vypráví se příběh vysvobození Izraele z Egypta a na slavnostní tabuli nesmí chybět nekvašený chléb - maces a hořké byliny - maror.