Roš ha-šana

"Hlava roku" - 1.a 2 tišri (polovina září)

Nový rok podle židovského kalendáře.