Mezuza

"Veřeje".

Schránka upevňovaná na veřeje vstupu do židovské domácnosti, ve které jsou na pergamenu napsané verše z Tóry: Dt 6, 4-9; Dt 11, 13-21 (první verše Š'ma), na zadní straně výraz Šadaj - Všemohoucí. Mít mezuzu je jednou z micvot. Zbožní Židé ji symbolicky políbí pokaždé, když prochází dveřmi.