Makabi

Sionistická mládežnická organizace zaměřená výhradně na tělesnou výchovu a sporty.