Ladino

Jazyk sefardských Židů - je směsí arabštiny, hebrejštiny a španělštiny. Po vyhnání sefardů ze Španělska absorboval výrazy z jazyků národů, na jejichž území se vyhnaní Židé usídlili: francouzštiny, italštiny, řečtiny, výjimečně také z jidiš. Ve středověku v ladinu vznikala literatura, později se v závislosti na zmenšování počtu sefardských Židů ve světe vytratila. Dnes hovoří nebo alespoň rozumí tomuto jazyku asi dvě stě tisíc lidí.