Kantor

Heb. "chazan".

Osoba, která v synagoze při bohoslužbách vede modlitby - nejčastěji zpívá texty modliteb.