Jom kipur

" Den smíření" - 10. tišri (konec září).

Postní den, nejvýznamnější židovský svátek, kterým je zakončeno deset dní pokání, trvajících od Roš ha-šana. "Chování člověka v minulém roce je váženo na vahách a jeho osud je zapsán a zapečetěn Bohem v Knize života."