Halacha

"Postup".

Souhrn právních předpisů judaismu. Spolu s Hagadou tvoří Talmud.