Bikur cholim

"Návštěva nemocných".

Jedna z důležitých micvot - podle Lv 19, 18: "Miluj bližního svého jako sebe sama" má věřící poskytnout útěchu a praktickou pomoc nemocnému. Od 13. století vznikaly spolky, které se staraly o zajištění lékaře, léků a další péče pro nemocného. Často působily v rámci Chevra Kadiša.

Dnes činnost zahrnuje také péči o opuštěné, staré nebo dlouhodobě nemocné lidi, hlídání dětí apod. Viz např.:  Bikur cholim (USA);  Bikur cholim online