Avínu malkenu

"Otče náš, králi náš".

Modlitba, která se recituje po ranní a odpolední hlavní modlitbě během deseti dnů pokání a veřejných postních dnů.