Zabavené Dokumenty Palestinské samosprávy
Velitelství Zpravodajských služeb ,I D F ,4 April 2002 ,TR1-248-02


Hlavnímu velitelství zpravodajských služeb/Severní Oblasti
(Poznámka: myšleno Tawfik Tirawi)

Pozdravy,

Věc: Celková situace mezi ozbrojenými příslušníky Fatahu v oblasti (Tulkram)

1. Počet ozbrojených mužů Fatahu v Tulkramu a v jeho utečeneckých táborech se pohybuje mezi 15-20.

2. Většina z nich (držitelů zbraní) má útočné zbraně M-16, vlastněné soukromě každým z nich, kromě 3 zbraní, kde se ohledně jejich nákupu angažoval Tanzim. Dodatečné příspěvky byli opatřeny a finanční pomoc byla získána od čestného prezidenta (Arafat) k doplnění jejich nákladů (náklady spojené s koupí).

3. Ozbrojení kamarádi jsou rozděleni do dvou skupin:

a. Část, která nechce být aktivní mimo zónu A. Jejich počet je právě deset. Jejich aktivita zahrnuje palbu na oblasti kde jsou soustředěné okupační ozbrojené síly, a (palbu) v průběhu manifestací a národních oslav (Palestinských v oblasti Tulkramu).

b. Aktivní část, aktivity které se uskutečňují mimo zónu A. Tito působí na mimoběžných cestách a dokonce až v hloubce Izraele, jak se přihodilo nedávno v Hadeře (poznámka: smrtelný útok ze 17. ledna, spáchaný teroristou s výbušným páskem a zbraní, na oslavu Bat-Mitzva v Hadeře, 6 izraelských civilistů bylo zavražděno a 25 bylo v důsledku útoku zraněno).

4. Ozbrojení kamarádi nemají žádnou jasnou adresu a není možné obrátit se na nikoho ohledně řešení (jejich problémů) a ohledně sledování problémů týkajících se jejich záležitostí. (Ozbrojení) muži mohou být rozděleni do tří skupin, následujícím způsobem:

a. Skupina Ziad Da’as (tato skupina): zahrnuje Bilala Amu Amsha, Hatema Josiho, Tareqa Al Zaela a další (ozbrojence). Tato skupina provedla velice kvalitní útoky. Poslední (útok) v tomto rámci byla koordinace a plánování operace v Hadeře, za účelem pomstít smrt mučedníka Ra’ad Karmiho. Bylo by dobré říci, že tato skupina je nejdisciplinovanější, a její muži rozumí celkové situaci. Její muži jsou nám velice blízcí (Hlavnímu velení zpravodajských služeb) a udržují s námi nepřetržitý kontakt a koordinaci.

b. Skupina Mansour Sharim (poznámka: on je vyšším představitelem organizace Fatah v Tulkramu a je spojen s četnými teroristickými útoky):-

1. zahrnuje Tareka al-Hundakji, Majida Jarada, Nimera Abu Rabiho, Iyada Nassera, Samiho Sabaha, Iyada al-Jarada (Abu Samad) a další.

2. Tato skupina se prostřednictvím opakovaných kontaktů s Marwanem Barghutim, pokouší získat souhlas Marwana Barghutiho s jmenováním Mansoura Sharima do čela Brigády mučedníků Al Aqsa v oblasti Tulkramu. Kromě toho tato skupina působí s pomocí Nassera Awise, obyvatele utečeneckého táboru Balata, který je s ní úzce spojen (poznámka: znám jako aktivista Fatahu v Nábulusu, jeden z hlavních organizátorů teroru Fatahu/Tanzimu v Tulkramu).

3. Tato skupina je považována za velmi vzdálenou rozhodování Fatahu, Palestinské samosprávy a bezpečnostních složek. Je to proto, že Naif al Jarad je jedním z velitelů „Demokratické Fronty“ a také proto, že Imad al-Jarad sloužil v minulosti ve vojenských zpravodajských službách, byl z nich propuštěn, a je všeobecně známo, že on není nakloněn Palestinské samosprávě a jejím bezpečnostním složkám. Navíc, on (Imad al-Jarad) pracuje spolu s dalšími aktivisty Fatahu na vyměnění sekretariátu Tanzimu, který je reprezentován kamarádem Abu Farujem (poznámka: myšleno Fa’ak Kanaan, generální tajemník Tanzimu v Tulkramu).

4. Tato skupina zahrnuje velký počet nežádoucích. Nicméně bychom rádi zdůraznili, že Mansour Sharim provedl několik úspěšných operací spolu s mučedníkem Jamilem Atwanem, mučedníkem Al-Karmim a kamarádem Muhamedem Abu Rabim. Mansour Sharim je osoba, která by mohla být kontrolována a se kterou by bylo možné dosáhnout vzájemného porozumění, kdyby nebylo (špatného) vlivu na něj z rodiny Al Jarada, Marwana Barghutiho a Nassera Awise, prostřednictvím pout, udržovaných mezi nimi. Výše uvedené zdůrazňuje pro něj naprosté přerušení bezpečnostních složek z organizačních aktivit.

c. Skupina ztotožňovaná s Abd Al Wahabem (přezdívka) “Hafez” (poznámka: znám jako aktivista Tanzimu, velitel skupiny, která operuje v Tulkramu). Mezi jejími muži jsou Masalame Thabet, který se stal odmítnutou a neoblíbenou postavou, Muhamad Shahade Al Abed, Az Al Atar, Hani Awisa a Faiz Jaber. Hafezův neúspěch udržet si celkovou kontrolu nad ozbrojenými muži a sjednotit je v jednu jednotku pramení z jeho neschopnosti kontrolovat jejich aktivity. Někteří z jeho mužů navázali komunikaci s Marwanem Barghutim, ostatní s Nasserem Awisem z Nábulusu, a další s Ahmedem Al Francim, Barghutiho ochranka (poznámka: myšleno Ahmed Al Barghuti, přezdíván „Al Franci“, znám jako Barghutiho osobní poradce). Někteří obdrželi bankovní převody, bez toho aby o tom věděli ostatní. „Hafeze“ nezajímají potřeby ozbrojených mužů. Je důležité poznamenat, že rozdělení finančních zdrojů a munice je prováděno nespravedlivě. Někteří z ozbrojených mužů tvrdí, že „Hafez“ rozděluje (peníze a munici) jenom těm, kteří střílí ze zóny A. Na druhou stranu, zanedbává ty, kteří provádějí kvalitní útoky (např. operace uvnitř Izraele). Propast mezi „Hafezem“ a některými z těchto ozbrojených mužů (Fatahu) se rozšířila to takového rozměru, že oni (ozbrojení muži) měli ve zvyku vzdálit se, za účelem provedení operací, bez toho aby na ně dopředu upozornili Hafeze. V poslední době, se tyto záležitosti dostali k veliteli, takže když se nechal vybuchnout mučedník Murad Abu Al Asel na dva důstojníky izraelské zpravodajské služby, „Brigáda mučedníku Al Aqsa“ se přihlásila k odpovědnosti za útoky proti „Hafezově“ vůli, který je žádal, aby nebrali na sebe odpovědnost za operaci.

5. V poslední době, se Preventivní Bezpečnostní Složka (vedena Džibrílem Radžubem) začala zaobírat záležitostí ozbrojených mužů prostřednictvím Akramu Thabeta, který slouží v hlavní kanceláři Preventivní bezpečnosti v Ramaláhu. On (Akrama) provedl několik opatření a koordinací mezi Hafezem a Colem. Jibril Rajoub, který v poslední době zařídil, že jeden z bohatých lidí zaplatili výdaje rodiny Ra’ad al Karmiho – jeho těhotné manželce a jeho dcery.

6. Mezi ozbrojenými muži (Fatahu) a bezpečnostními složkami v oblasti Tulkramu vzniklo několik problémů. Odpovědí ozbrojených mužů na tyto problémy byla neposlušnost a porušení zákona. Mezi některými bezpečnostními složkami toto zapříčinilo jejich negativní postoj k ozbrojeným osobám Fatahu. V některých případech toto způsobilo celkový kolaps ve vztazích (mezi bezpečnostními složkami a) ozbrojenými osobami a ztrátu (společné) práce s nimi. Všechno toto v čase, kdy koncept, který byl vyvinut pomocí ozbrojenců Fatahu tvoří prvotní a hlavní oporu a podporu pro Palestinskou samosprávu a její bezpečnostní složky. Zvláštní je v tomto kontextu to, že ozbrojenci zůstali jednotní navzdory jakýmkoliv problémům (vznikajících) v bezpečnostních složkách. Navíc, všichni se obrátili na bratra Hafeze, za účelem urovnání záležitostí. Nicméně, jakmile bude nalezeno řešení tohoto problému (vytvořeného bezpečnostními složkami), ozbrojenci se vrátí k frakcím převažujícím v jejich středu.¨

7. Mezi ozbrojenými skupinami existuje mnoho parazitů a lidí s omezenými zájmy, kteří se náhle objevili v jejich řadách. Je důležité poznamenat, že tito neprovedli jedinou kvalitní operaci, ačkoli se ve stejné době aktivně podíleli na každém problému který vznikl uvnitř bezpečnostních složek. Navíc, skutečnost, že sami vlastní zbraně a potulují se s nimi v ulicích za účelem, aby unikli sociálním, organizačním a psychologickým krizím. Tito lidé se stali finančním břemenem pro organizaci, vzhledem k tomu, že požadovali přidělení finančních prostředků, munici, atd.

8. Věříme, že na základě našich zkušeností s našimi ozbrojenými bratry, že žádná ze tří zmíněných skupin neakceptuje vedení a odpovědnost žádné z těchto osob. Marwan Barghuti má významný podíl na tom, jakou úroveň dosáhla jejich situace, poněvadž (Barghuti) ujistil všechny, kteří jej kontaktovali, že odpovědnost brigád („Brigáda mučedníků Al Aqsa“) v Tulkramu bude na něm, když bude pracovat a dokáže, že je toho hoden. Poslední aktivity (ozbrojenců) byli řízeny v tomto duchu.

9. Mezi ozbrojenci Fatahu jsou kamarádi, kteří vynikají ve svých aktivitách, v jejich vztahu k Fatahu, a v jejich porozumění pro politickou situaci a pro to co je vyžadováno v každé politické epoše. Navíc, přístup bezpečnostních složek a jejich pracovníků je pozitivní, a jejich osobní denní chování v ulicích a mezi lidmi je charakterizováno přátelstvím, ctí a pozitivním přístupem, bez vytváření problémů.

10. Sekretariát Tanzimu (v Tulkramu) zabezpečuje, prostřednictvím Abu Farouqa, peněžní obnosy, které jsou ubírány z rozpočtu Tanzimu a z nouzového rozpočtu pro rozdělení ozbrojencům (poznámka: „nouzový rozpočet“ – záměr je pravděpodobně z rozpočtu transferovaného vedením palestinské samosprávy prostřednictvím nouzové komise vedené Hikhamem Bilawim). U početných příležitostí, vznikli prudké finanční neshody mezi Abu Farouqem a „Hafezem“ vzhledem k minimální částce přidělené ozbrojencům Tanzimu. Abu Farouq zdůraznil u několika příležitostí, že je v jeho zájmu (zaplatit) jen v speciálních případech, počtu osob, které mají ten kredit, že se zúčastnili v boji a které provedli kvalitní aktivity, a nebude (platit) všechny ozbrojence.

11. Návrhy a doporučení:

a. Kvalitní personál mezi ozbrojenci by měl být vybrán a shromážděn pod jedním deštníkem (a v rámci) jedné skupiny, za účelem jejich výcviku pro budoucí aktivity. Měla by jim být věnována speciální pozornost, z materiálního, morálního a organizačního aspektu. Tito hlavní ozbrojenci zahrnují „Ziad Da’as, Bilal Abu Amsha, Tareq Khandakji, Hashem, Kana’an, Tareq Al Za’el and Mansour Sharim.

b. Je důležité odstranit některé z těch parazitů, kteří se zamíchali mezi ozbrojence a ty, kteří nevystřelili jeden jediný projektil na lzraelce, za účelem zbavení se jejich finančního břemene a problémů, které způsobují.

c. Měli by být navázány kontakty s veliteli organizací s ohledem na spolupráci, tak aby řízení záležitostí ozbrojenců v Tulkramu bylo prováděno vis-a-vis jednomu muži, a neměli by být současně kontakty a koordinace s vyšším počtem členů (mezi ozbrojenci).

d. Pokud kandidát který by zajistil odpovědnost, týkající se ozbrojenců ve skutečnosti kamarád „Hafez“, musí odstranit parazity, kteří se mezi nimi nacházejí, vzhledem k tomu, že jejich chování bude mít škodlivý vliv na něj. Navíc, se musí dostat blíže k prominentním osobnostem mezi ozbrojenci, tak aby nemuseli hledat další zdroje a zásoby, podporu a ochranu, tak jak to v současné době probíhá v Tulkramu.

12. Pro Vaší informaci.


Velitel (Hlavního velitelství) zpravodajských služeb v oblasti Tulkram

Hamdi Al Darduch
Podpis

___________Hl.Stránka_________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____