Náš "strýček" Hitler
Není v poslední době dne, aby se nám Hitler a jeho nacionální socialismus něčím nepřipomněly. Minulý týden šel v Německu do kin film, který "tak nějak lidsky" zachycuje poslední dny Hitlera v bunkru pod Reichstagem a o jehož kvalitách nelze pochybovat, neboť vychází ze vzpomínek blízké a oddané spolupracovnice , jeho sekretářky. Volby v Sasku a Braniborsku nám připomněly, stejně tak jako "nestranné rozhodnutí" bavorských soudů ve věci Hitlerova spolupracovníka Hesse a následná "vzpomínková slavnost", že nacismus stále žije. Aspoň v mnoha myslích. Hitler: Vůdce -politik- zloduch- myslitel-milovník zvířat-vegetarián- nekuřák, -antisemita- "přítel dělnictva" - obdivovatel přírody - sexuální deviant.......

Jakpak a copak by dneska dělal Hitler? Z hlediska toho, co o něm a jeho chování, vlastnostech a myšlenkách víme? A nezapomínejme, že on sám sebe považoval za jednoho s "Nových Lidí", jehož "moderní" myšlenky, zvyky a názory již brzo převezme velká část "nových Evropanů". Hitler sám sebe chápal jako Vůdce, ale i "věrozvěsta" nové doby. Pojďme si trochu zapřemýšlet, co by Hitler asi činil dnes:
1) Jako aktivista a politik by mohl Hitler stát na jednom z čelních míst boje proti kouření. Sám byl přesvědčený nekuřák. Ale asi by nebyl významným představitelem toho hnutí, protože ani jako Vůdce nikdy neprosadil zákaz kouření v restauracích a úředních místnostech. Dokonce nechával ve válečných letech vyrábět pro své vojáky cigarety a dodávat na frontu. Ač "Vůdce-nekuřák", proti ministrovi zdravotnictví například Irsku by byl jen slabým odvarem správného bojovníka proti "tabakismu".
2) Velká šance by však Hitlerovi kynula na poli "zdravé výživy". Mohl by vystupovat v knihách a reklamách jako "hodný strýček Hitler" a doporučovat na základě vlastních zkušeností k snídani čerstvé "Müsli". Svoji oblíbenou potravinu. A taky zeleninku.Vždy a všude. Čerstvou. Kdyby se mu podařilo zatajit, že trpí následkem své vegetariánské výživy nadýmáním, větry a díky nedostatku potřebných bílkovin celkovou slabostí, možná by mohl být hvězdou kongresů "o zdravé výživě". Jeho slova o "pojídání mrtvol", která tak rád pronášel u jídelního stolu nad porcemi masa, by mohla být hlavním heslem některé vegetariánské skupiny a nebo výrobce makrobiotické stravy.
3) Také by (lidový) soudruh [volksgenosse] Hitler mohl být členem nějaké významné organizace obhajující práva pracujících. Konkrétně dělnictva. A to socialistického dělnictva. Mohl by navrhovat to, co jako Vůdce nařizoval. Například aby se v lázních neflákali nějací intelektuálové a nebo zahálčiví příživníci, ale pracující lid. U nás v Karlových Varech jsou na tuto dobu ještě dochované vzpomínky.
4) Také by jistě mohl být odborník Hitler členem některé komise doporučující co nejpřísnější a nejužší výběr na vysoké školy a co největší nábor do učňovských škol. Protože bez nějakých, zvláště cizích a nedejbože židovských a nebo vůbec svobodomyslných intelektuálů se obejdeme. Bez dělnictva nikoliv. Tyto hluboké myšlénky jsou například v některých českých politických kruzích stále živé. O "kladných výsledcích" tohoto řešení svědčí úspěchy "očištěné" vědecké obce v Třetí říši. Viz vývoj atomové bomby. A rozvoj produktivity průmyslové výroby. A vynález penicilinu. A tak dále. Správně také už tehdy Hitler atomu a vědcům kolem této myšlenky nedůvěřoval! No, u nás by mohl se svými názory na výchovu mládeže a vědu dělat třeba šéfa nějakého odboru na ministerstvu školství.
5) Jistěže by se náramně Hitler jako "odborník na sex" uplatnil v diskusi o škodlivosti předčasně zahájeného sexu. Sám šel příkladem, protože byl do 25 let panic. Což je jen o maličko vyšší věk, než který někteří dnešní "odborníci" vynořivší se zvláště nedávno považují za docela postačující pro zahájení sexuálního života. Co takovýto přístup k sexu přináší, jakých skvělých výsledků a dopadů na duševní rozvoj a zdravý sexuální život se takovýmto způsobem dosahuje, ukazuje ostatně i "vzorný" a vynikající Hitlerův sexuální život a vztah k ženám.
6) Co se týče postoje z Židům a Izraeli mohl by být pan Hitler přímo europoslancem. Ne-li eurokomisařem. Který tak rád a neustále posílá palestinským teroristům peníze na zbraně a vydává plamenná prohlášení odsuzující Židáky. (A nebo by mohl být některým z českých "odborníků" specializovaných na Střední Východ, pracujících zvláště pro zpravodajství našich televizních stanic - určitě by mnoho nevyčníval) S podporou fanatických muslimů má pan Hitler dlouholeté zkušenosti. A na Židy a jejich hnusné činy je přímo odborník. Také v podpoře různých "osvoboditelských hnutí" měl Hitler bohaté zkušenosti. Jistě by je dnes dokonale využil ve službách evropské a nebo i světové (OSN) diplomacie.
7) Kdyby nebylo místo v nějakém evropském úřadě, kde by se mohl zabývat bojem proti Židům a sionismu, jistě by mohl být členem některé organizace a nebo dokonce oficielní komise pro životní prostředí. Vždyť on byl jeden z prvních politiků, kteří hlásali, že Matka Země - Gaia - by se měla zbavit všech přebytečných "parazitů" (tedy obyčejných lidí) a jen oni, ti vybraní, by měli a mohli na její tváři žít a pomáhat "čisté přírodě". Už v jeho plánech najdeme hluboké myšlenky o tom, že by se měly celé oblasti uzavřít a ponechat jen přírodě a "vybraným a čistým lidem". Dříve třeba Hitlerjugend, případně SS a anebo líhním "Lebensborn". Dneska by to nešlo, tak by jistě nadšeně souhlasil s tím, že lidé, až na výjimky, které samy sebe pověří, nemají co v přírodě dělat. To tak, jezdit po horách na lyžích, na řekách na kanoích, rušit ptáky při hnízdění! A jistě by mu byla skoro svatou myšlenka, že jedním z nejlepších míst pro přírodu jsou uzavřené vojenské prostory. Už ho přímo vidím v čele programu Natura.

A mohli bychom takhle pokračovat dál a dál. Zamyslet se nad jeho láskou ke zvířatům, o která je nutno pečovat lépe než o nějaké podřadné děti. O jeho touze vytvořit "nového člověka", který žije zdravě, nekouří, nepije alkohol, cvičí, oddává se fyzické práci a myšlení nechává na několika vyvolených. Velice žhavá je také jeho myšlenka o potřebě vytvořit "Festunk Evropa", kde by mohl vyniknout v EU na místě odborníka řešícího způsoby, jak zabránit vstupu špinavým cizákům do "našeho životního prostoru" atd., atd.
Ukazuje se, že Hitler nebyl žádný "z nebe spadlý zloduch", ale že jeho myšlenky vyšly z nás, včetně oné potřeby ovládat a býti ovládán. Z čehož pak mimo jiné pramení i ona dnes v Evropě tak oblíbená a populární nenávist k svobodomyslným (a sebejistým a arogantním) Američanům, kteří právě před takovouto Evropou kdysi utekli do Nového světa.
A tak je jasné, že Hitlerovy myšlenky jsou v Evropě stále. Objevují se opět a opět kolem nás, zabalené do nových názvů, do nových hesel ale vevnitř stále čpí nacismus, antisemitismus, nedůvěra ke vzdělání, touha zotročit a ovládat jiné...
Hitlerův duch mezi námi stále žije. Existuje-li peklo a je-li tam Hitler, musí se dneska báječně bavit. Točí se o něm filmy, píší knihy, jeho myšlenky jsou pro mnohé "moderní"a pro jiné "nezapomenutelné". My Češi bychom na to neměli nikdy zapomenout. Jednou z přímo utkvělých myšlenek Hitlera byla nepředstíraná, silná a hluboká nenávist ke všemu českému. No, ostatně jako u Marxe.

Václav Vlk - Neviditelný pes
(obrázky-Nill)

___________Hl.Stránka_________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____