Islám je k smíchu

ale sám sebe bere velmi vážně...little Israel in Czechoslovakia