Do Izraele za prací
Izrael je exotická a bohatá země, kde můžete vidět plno přírodních úkazů, které nemůžete vidět nikde jinde na světě. Navíc je tady několik možností, jak poznat tuto krajinu, naučit se jazyk (AJ, ale i jiné) a ještě si přivézt domů nějaké peníze. Toto všechno je v Izraeli možné a to dokonce ne prací na černo. V této zemi se nachází tzv. moshavy a kibbutzy, ve kterých je každý pomocník vítaný a kde je mu poskytnuto přístřeší.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    M o š a v

Mošav (moshav) sdružení farmářů, podnikajících v zemědělství s využitím služeb mošavu. Každý subjekt tady působí samostatně a je jenom na něm úspěšnost jeho podnikání. moshav z pouště Podmínky podnikání jim stanovuje stát a mošav. Stanoveny jsou jim např. maximální počty zaměstnanců a dobrovolníků, jejich maximální mzdy, maximální velikost pozemku, atd. Toto je prováděno z důvodu zamezení tvorby monopolu a umožnění konkurenceschopnosti i začínajícím subjektům. Export zajišťuje stát (převážně do USA).
V každém mošavu je kancelář, ve které pracuje zaměstnanec mošavu, který má za ůkol zajistit dostatek pracovníků a jejich rozdělení k farmářům. Zajišťuje také volunteers víza, ale většinou počká až Vám vyprší turistická.
Zaměstnanci a dobrovolníci - pro svoji činnost farmáři najímají zaměstnance (maximálně 4) a dobrovolníky (maximálně 4).

a jede se pracovatZaměstnanci - nejčastěji jsou zaměstnancem farmáře pouze lidé thajské národnosti. Thajská republika má totiž s Izraelským státem dohodu o najímání thajských pracovníků na zemědělské práce. Tito pracují pro farmáře smluvně minimálně 2 roky (studenti min 1/2 roku).
Thajci pracují zásadně zahaleni, jak můžete vidět na obrázku, protože se kryjí před sebemenším slunečním svitem. Mají většinou pověření řídit veškeré zemědělské stroje, které farmář vlastní. Po vypršení smlouvy farmář obyčejně thajci nabídne nějaké peníze, pokud se k němu opět vrátí (1 000 -10 000 šek.,v závislosti na tom, jak je pro něj užitečný).
Častým zvykem thajců je pořádat téměř každodenní párty. Jsou ze začátku velmi nedůvěřiví k lidem bílé pleti, ale pokud mezi ně zapadnete, tak na ně budete pozýváni také. Na takovýchto je zvykem jíst velmi kořeněná jídla a pít vodku a pivo. Dalším jejich zvykem je to, že si vaří všichni společně. Každý uvaří nějaké jídlo, naservírují si to na podlahu, sednou si kolem a každý si vezme to, na co má chuť. Nejčastěji mají na jídelníčku hovězí maso. Obyčejně si koupí krávu a zabíjí ji bodnou ranou přímo do srdce. Maso má potom úplně jinou chuť.

thajská párty

Dobrovolníci (volunteers) - dobrovolníci jsou najímáni nejčastěji sezónně, ale farmář jich značnou část upotřebí i mimo sezónu. Práce je pro dobrovolníky téměř stejná a nemají vůči thajcům žádné výhody. Pro dobrovolníky musí osoba, která pracuje v kanceláři mošavu vyřídit víza a pojištění. Tato osoba také vyplácí mzdy.
Před několika lety pocházela převážná část dobrovolníků z vyspělých zemí EU a Angl. mluvících zemí. Tito, ale byli vytlačeni pracovitějšími čechy a slováky. Dnes pochází převážná část dobrovolníků ze slovenska (cca80%) a část také z ČR (cca15%). Je to v důsledku vysoké nezaměstnanosti a možnosti získání o něco vyšších výdělků. V důsledku pohraniční politiky je tento počet snižován nevpuštěním do země. Tento stav byl zapříčiněn vysokým počtem nelegálně pracujících čecho-slováků. Tito jsou doslova vychytáváni po celém Izraelu a v důsledku toho je velmi obtížné získat i přímo z Izraelu volunteers visa.

Mzda je závislá od jednotlivých mošavů a také od jednotlivých farmářů. Pohybuje se rámcově od 12 - 15 šekelů/hod pro zaměstnance a od 7 do 10 šekelů pro dobrovolníky. Přesčasy jsou placeny lépe. Nemalou měrou se podílí na platu také odměny, vyplácené jednou, nebo i několikrát do měsíce. Ty jsou závislé na tom. jestli je sezóna, jak dlouho v mošavu pobýváte a po kolikáté tam jste. Obecně platí pravidlo, že čím je farmář farmářem déle, tím si váží víc svých pracovníků. To se odráží právě ve finančních odměnách.

Ubytování závisí na farmáři. U některého dostanete i televizi, u jiného nemáte v čem vařit. Ubytování většinou obsahuje sprchu a WC. My jsme měli na ubytování vcelku štěstí. Zděná budova, která obsahovala sprchový kout, klimatizaci, dvě postele a kuchyňský kout. Vše bylo nové.

Farmáři jsou to podnikající subjekty, které se snaží vydělat co nejvíce peněz. Mají v pronájmu půdu, na které si sami stanoví pěstovanou plodinu. Stát se farmářem není pro izraelského občana vůbec snadné. Provádí se výběrové řízení a v průměru ze 100 zájemců jsou vybráni 2. Být farmářem v Izraeli znamená zbohatnout. Většina farmářů vlastní tučná konta a po několika letech odjíždí žít do jiné země (často Florida), kde žijí jenom z úspor. Hodně jich vlastní malé letadlo. Někdy Vás farmář může pozvat na večeři nebo na výlet. Hodně z nich to nedělá proto, že by Vám chtěli udělat radost, ale protože vidí, že jste pro ně užiteční a dělají to hlavně proto, aby jste se k nim vrátili. Většina farmářů má velmi dobře spočítáno, jak je pro něj každý z jednotlivců užitečný. V důsledku nevpouštění čechů a hlavně slováků na území Izraele je totiž na většině farem nedostatek pracovních sil.

Jak se do mošavu dostanu
Do mošavu se dostanete buď přes agenturu, kterých je na ulici Ben Yehuda v Tel Avivu hodně, nebo se tam přímo vydáte a zeptáte se, jestli pro vás není v mošavu práce. Odpadají pak poplatky agentuře (50š) a placení depositu (200š). V druhém případě bych doporučil vybrat si tu část Izraele, kde je momentálně sezóna (od jara sever, od podzimu jih - Negevská poušť).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    K I B U C

KIBUC (kibbutz) zemědělský podnik, osada, forma způsobu života v Izraeli. Společenství obyvatel kolektivně hospodařících na půdě pronajaté státem. Může být také společenství obyvatel kolektivně hospodařících s jiným objektem podnikání (hotel, rekreační středisko, muzeum, továrna). Zabezpečuje svým obyvatelům životní podmínky.
Obyvatelé kibucu se nazývají kibucníci. Osada kibucníkům poskytuje ubytování formou rodinného domu a zahrady (někdy formou bytovek), stravu, měsíční plat (2000 - 4000 šekelů, 1šekel = asi 10Kč ), všemožné kulturní a sportovní zařízení a další výhody, kterých mohou využívat ostatní obyvatelé žijící jinde než tady, jen za úplatu. Je snaha zavádět platbu stravy a ubytování také pro kibucníky, což se kompenzuje vyšší mzdou (v důsledku hospodárnějšího využití zdrojů, např. v jídelně není tolik zbytků).
Tito obyvatelé žijí svůj klidný a bezstarostný život, asi v tom stylu, v jakém o to tak dlouho usiloval náš minulý totalitní systém. Bohudík v trochu zdařilejším a skoro až dokonalém provedení. 

Dobrovolníci (volunteers)
V takovýchto kibucech jsou přijímáni dobrovolníci. Jsou to nejčastěji mladí lidé, kteří sem jezdí poznat krajinu a jezdí se sem také bavit, třeba takhle. malá párty Tito lidé přijíždějí nejčastěji z vyspělejších zemí EU, USA, Austrálie,Jižní Koreje ale je zde také hodně lidí Jižní Afriky. Čechoslováky v kibucech najdete jen velmi zřídka. Společným jazykem pro dobrovolníky je angličtina. V jednom z kibuců, který jsme navštívili se mluvilo také hodně španělsky.

Četl jsem mořský západ několik článků o tom že v kibucech není možné, aby spolu bydlel pár. Není to pravda. Já a moje partnerka jsme navštívili několik kibuců a všude jsme automaticky dostali pokoj pro pár. Pokud, ale budete v agentuře, tak je dobré říct, že jste pár a paní v agentuře se zeptá telefonicky volunteer leadera (vedoucího dobrovolníků) v tom daném kibuci, jestli to nebude vadit. Většinou nebude a leader bude rád, že má další dobrovolníky, kterých není nikdy dost (většinou).

Jak se dostat do kibucu
Do kibuců, jak už jsem naznačil, se dostanete výhradně přes agenturu. Je jich spousta v Tel Avivu na Ben Yehuda street. Najdete zde Kibbutz Program Center, aj. agetury, které Vám za poplatek činící asi 250 šekelů = 2500 Kč najdou kibuc podle Vašich přaní (je to jejich práce). Po zaplacení tohoto poplatku a pojištění na jeden rok (do 100 šekelů), pokud jste si už nějaké nesehnali, Vás pošlou do Vámi zvoleného kibucu (i s popisem cesty).
V kibuci Vás uvítají další dobrovolníci, kteří Vás již netrpělivě očekávají. Každý nový přináší také něco nového, což je vždycky vítáno (zvláště holkami, pokud jste pohledný muž :-). Jeden z nich Vás provede po areálu a dostanete první oběd. Pokud ho již nestihnete, nemusíte zoufat, protože bývá zvykem, že noví příchozí, kteří se dostaví až před večeří, druhý den nepracují.

 Práce
Když jsme u té práce, v kibucech dělají dobrovolníci spoustu různorodých prací:

takhle se maká v Diganii
  • práce v kuchyni a v jídelně,
  • práce sběru ovoce: banánů, datlí, melounů
  • práce ve strojní továrně (montáže součástek, automatizace)
  • kadeřnictví, úklidy (volunteer house, disko baru), žehlení lisem, zahradničení, dojení krav atd.

Práce v kibucech je většinou velmi jednoduchá, ale není to pravidlem. Může se stát, že i při práci v kibucech se zapotíte (na datlovnících, v kuchyni). Pokud se Vám práce nelíbí můžete požádat vedoucího o změnu.

Za práci dostáváte zdarma ubytování, jídlo (formou švédských stolů - výborné pro labužníky), možnost účastnit se četných oslav v kibuci, dovoz autobusem na Ramada diskotéku pořádanou každou středu pro dobrovolníky z celého Izraelu (velmi pěkné), vstup na disko v libovolném kibuci, jednou měsíčně výlet do některých atraktivních míst v Izraeli (1 až 3 denní) - nemusí být pravidlem ve všech kibucech, společnou kabelovou televizi a hifivěž, možnost využívat všechna zařízení v v areálu (posilovnu, bazén, saunu, tenisové kurty, atd.) a v neposlední řadě kapesné (výše závisí na prosperitě kibucu 250 - 1000 šekelů).
Ubytování v kibucech je dobré, většinou je na pokoji klimatizace, sprcha a WC bývá často společné:

kibuc Afikim Dům dobrovolníků v kibuci Afikim (2 km jižně od Galilejského jezera Jordan valley), je tam jeden větší dům a každý tam má svůj pokoj, kuchyň, obývák a WC jsou společné, internet byl zrušen pro zneužívání, dole je obývák náš obývák v Afikimu

v Afikimu je práce lehká na úklidu domu dobrovolníků, středně těžká na banánech a v jídelně (dinningroom) a těžká v kuchyni, dostanete tady 2x jídlo v jídelně (do 250 šekelů/měs.), plnou ledničku jídla (večeře + svačina), toaletní pap., oblečení, kapesné 60 šek./týden.

Degania je pěkný kibuc vzdálený asi 500 m jižně od Galilejského jezera. bazének v diganii Dům dobrovolníků je v pěkném prostředí palmového parku, obr. na levo. Práce je tady v kuchyni, jídelně, datlovnících, banánech, melounech, zahradě, kravách (holky).

Strava je tady jedna z nejlepších, protože nejste ničím omezeni. 3xdenně je jídlo v jídelně + plná lednička všech možných druhů ovoce a jídla v domě dobrovolníků. Do posilovny se musí dojíždět. Jídelnu můžete vidět napravo. Dobrovolnické domy jsou tady tři a dobrovolníků 20 - 30. Internet je zdarma.

Galilejské moře - jezero (je ho míň a míň) Koupání v Galilejském jezeře, nebo na bazéně je nevyhnutelným prvkem pobytu v horkém Jordan Valley.

Evron je poslední a nejlepší kibuc , ve kterém jsme doposud byli. Je tady všechno jak má být, od a už se vaří pravidelných výletů, po veškeré sportovní vyžití (supermoderní posilovna, tenisové kurty, beach volejbal, sauna, perličková koupel obr. vpravo, moře a výhled na něj rovnou z kibucu atd.) Tento kibuc leží na severozápadě Izraele asi 1 km jižně od Naharie. To co nás první dny tady nejvíce fascinovalo bylo Středozemní moře s fantastickými vlnami, viz obr. dole Krásná pláž a každodenní koupání patří k Evronu

a téměř každodenní oslavy, viz dole. Tyto oslavy si dělají dobrovolníci sami nebo jsou organizované kibucem.   

Práce je zde od velmi jednoduché v továrně (mnoho přestávek, pracovní tempo si určujete sami), až po namáhavé v kuchyni. Kapesné je zde 460 šekelů, ale platíte si z něj 25 šek. na internet, odesílaná pošta je tady zdarma formou aerogramů. Oslava práce: tančilo se slavilo - prostě jako v kibuci 

Květinová oslava v kavárně v kibuci (otevřeno 6xtýdně vše zdarma) :

to byl život :-) 

 

 

Závěrem bych řekl, že kdo chce zažít delší dovolenou v Izraeli a nechce přitom investovat mnoho peněz, může zkusit tuto formu.středozemní moře - Nagharia Pokud jste, ale člověkem, který není moc společenský a který by nevyužil ani možnosti sportovních a kulturních zařízení kibuců, tak by jste mohli být trochu zklamáni.

My jsme se jeli do kibuců původně učit angličtinu, ale našli jsme tam mnohem víc. Spoustu přátel z celého světa, zážitků a poznatků, na které člověk nikdy nezapomene.

    Ilegal...
  Ilegální práci není v Izraeli těžké sehnat. Zvláště, když přijedete v sezónu, což je od jara do podzimu. Pracuje se nejčastěji na hotelech, restauracích a stavbách. Nejjednodušší je ubytovat se na hostelu, který se na tuto činnost (vyhledávání práce) specializuje. Tyto hostely za tuto činnost nic neinkasují, jedinou podmínkou je, aby jste byli u nich ubytováni. Funguje to tam asi takhle. Brzy ráno se vyhlašují nabízené práce, takže je nejdůležitější rychle zajít na recepci a postavit se do řady. Až se na Vás dostane řada, tak dostanete na výběr z prací, které ještě nikdo neobsadil. Po vybrání dostanete také informace, jak se do práce dostat. Někteří zaměstnavatelé si pro zaměstnance také jezdí - většinou pokud je práce mimo město. Když se budete zaměstnavateli líbit zavolá si Vás znovu. Práce bývá velmi těžká, ale mnozí říkají, že je mnohem snazší než v mošavu. Velkou nevýhodou je to, že je nelegální a tím pádem můžete být při přistižení vyhoštěni ze země.
Existuje mnoho hostelů, které poskytují lidem určitých národností určité výhody. Např. Dizengof hostel v Tel Avivu vlastní člověk z Jižní afriky a tito lidé mají u něho nižší poplatek za ubytování a jsou upřednostňováni při výběru pracovníků. Na tomto hostelu to platí také pro korejce. Ubytování v hostelech se pohybuje od 30 do 50 šekelů za noc a mzdy od 100 do 250 šek. za den. Existují také agentury, které vám práci zprostředkují a to většinou pernament job - dlouhodobější práci. V těchto se sice vydělává o něco méně, ale mnohem více než v mošavu. Velkou většinu agentur vlastní lidé ruského původu, kteří v závislosti na emigraci v 90tých letech tvoří 15% populace. S tohoto důvodu je možné se v těchto agenturách domluvit i rusky.

z netu (autor se nepodepsal) , r.2005  

___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____