Práca v kibuci

Slovo kibuc je svetovo známe. Ide o komunity ľudí v Izraeli, ktorí sa vzdali celého svojho majetku a spoločne hospodária. Väčšina kibucov už tradične prijíma celoročne na prácu dobrovoľníkov s celého sveta na kratší i dlhší čas. Tak sa tu stretáva mládež s celého sveta  a všetkých vierovyznaní. Vzhľadom k filozofii, ktorou sa riadi kibuc, dobrovoľník dostane len vreckové (ca. 80 USD mesačne), má však samozrejme bezplatne ubytovanie a stravovanie.

V kibuce, sa pracuje osem hodín denne, šesť dní týždenne a kibuc dáva väčšinou každému dobrovolníkovi tri volné dni mesačne. Dobrovoľník musí byť pripravený vykonávat každú prácu, ktorú pridelí jeho vedúci. Práca môže byt v poľnohospodárstve, v priemysle, v turistike alebo v službách. Veľká časť dobrovoľníkov pracuje v poľnohosdárstve a v službách. Výber práce závisí od kibucu, sezóny, dobrovoľníkových znalostí a od dĺžky jeho/jej pobytu.

Kibuc poskytuje uspokojivé ubytovanie (dve alebo tri osoby na izbu) a bezplatný prístup k svojej práčovni (čistiarni). Nemôže sľúbiť okamžité spoločné umiestnenie párov, ktoré chcú bývať spolu. Jedlo sa podáva v spoločných jedálniach. Kibuc neprepláca náklady na dopravu a neakceptuje jednotlivcov, alebo páry s deťmi, alebo ženy ktoré čakajú dieťa.

Najlepší čas na pobyt je kvôli klimatickým podmienkam v Izraeli od septembra do mája. Pocas mesiacov jún. júl, august kibuce organizujú menej náročnú prácu.

Pre záujemcu o prácu v kibuci so Slovenska existujú tri možnosti ako si vybaviť pobyt v kibuci:

1, Využiť služby niektorej cestovnej kancelárie, ktorá ponúka vybavenie práce v kibuci

2) Je možné kontaktovať vybraný kibuc a registrovať sa na prácu prostredníctvo niektorej jej kancelárie Aj keď registrácia cez kanceláriu kibuci si zdanlivo vyžiada určité vaše náklady, pracovníci tejto kancelárie sa usmernia pri vybavení si potrebných dokumentov (zdravotný, registračný  dotazník, atď.) a tak po príchode do Izraela môže záujemca cestovať priamo do kibucu kde ho budú čakať. Kancelária kibucu takisto je schopná zorganizovať skupinu dobrovoľníkov. Podľa informácii s Internetu (http://www.kibbutz.org.il/) najbližšie kontaktne  kancelárii v Prahe a vo Viedni sú:

 

Jewish Agency / Sochnut

Thomas Pasternak / Mrs. Zosa Vyoralova

Tel: 42-022-481-0099, 42-022-481-0110

E-mail: sochnut@volny.cz

 

Kibbutz Desk

Stephenplatz 10

1010 Wien

Tel: 0043-676-9413887

Coordinator: Dr. S. Mehalel

 

 

3) Je možné registrovať sa v centrálnej organizácii náboru dobrovoľníkov do kibucov (Kibbutz Program Center) v Tel Avive osobne ( ulica Frishman č. 18 - na rohu ulice Ben Yehuda) v Tel Avive, E-mailom (kpc@vollentir.co.il ), alebo faxom (+972-3-523 9966).

Správa o záujme pracovať v kibuci by mala obsahovať Vaše meno, číslo pasu, národnosť, dátum narodenia, informácie o Vašom zamestnaní. V Kibbutz Program Center, Vás potom budú očakávať, avšak to Vám nezaručuje že budete okamžite umiestnený po príchode do Izraela do kibucu. Môže sa stať, že budete musieť čakať pár dní v hosteli, kým sa uvoľní voľné miesto v kibuci  avšak prednosť pri umiestnení majú vždy vopred registrovaný uchádzači.

K tomu aby Ste boli pridelený k niektorému kibucu potrebujete:

- Platný pas

- Lekárské potvrdenie, že Ste fyzicky a mentálne zdravý

- Spätnú letenku

- Za registráciu sa platí poplatok. Internetovská stránka neuvádza výšku poplatku. (odhadom ca. 100.- USD). Tento poplatok pokrýva zdravotné poistenie na celú dobu práce v kibuci (až jeden rok), vrátene návštevy pohotovosti, hospitalizácie v nemocnici, atď.

- Ďalej sa vyžaduje sa, aby dobrovoľník preukázal, že má zo sebou najmenej 250 US$. (alebo finančný ekvivalent). Tieto peniaze sa mu NEVEZMÚ!. Kibuci však vyžadujú, aby dobrovoľník zložil u nich bezpečnostný depozit vo výške ca. 80 USD, ktoré sa mu vrátia 2 mesiace po príchode.

- Vezmite si so sebou minimálne 2 fotografie pasového formátu. Po umiestnený v kibuci je totiž nutné meniť víza k čomu sú potrebné 2 fotografie a poplatok 17 USD.

 

Presná kontaktná adresa na centrum je:

KIBBUTZ PROGRAM CENTER - TAKAM-ARTZI

18 Frishman Str./corner. Ben Yehuda Tel-Aviv 61030

Tel: +972-3-5278874 / 5246156

Fax: +972-3-5239966

E-Mail: kpc@vollentir.co.il

Pracovný čas: 8-14. hod.

Doprava z letiska: Autobus č. 222 - zástavka Hayarkon St (naproti hotela Dan)

 

Bližšie informácie o programe pobytov kibuci je možné nájsť v angličtine na Internetovskej stránke,  http://www.kibbutz.org.il/  a ďalších.