Postoj EU a spravedlnost ...

Každý stát má spojence, arabské státy (s 614x větší rozlohou a 250x víc obyvateli) jsou navzájem spojenci, kdežto Izrael žádného spojence nemá.
Dokonce i z jednotlivých lidí je jen málokdo "spojencem" Izraele, který by chtěl bojovat za jeho ochranu, když je ohrožován sousedy, kteří se nikterak neskrývají s cílem totožným s Hitlerovým cílem: tj. dotáhnout konečně úspěšně do konce "konečné řešení židovské otázky" a konečně vyhladit všechny Židy.
Dobrou ilustrací je napadení Izraele jeden den po jeho založení (vyhlášení státu Izrael 14. května 1948, napadení Izraele 15. května 1948). Do toho dne celý svět v čele s OSN dohlížel pečlivě na dodržení toho, že Židé nesmějí mít armádu ani zbraně, dokud nemají vlastní stát. Jak si měli ale stihnout vybudovat armádu během jednoho dne? Napadení 1 den existujícího Izraele s 650 tisíci Židy, zdecimovanými a utýranými holocaustem, kteří neměli čas si vybudovat vůbec nic, natož dobrou armádu, arabskými státy o síle 160 milionů obyvatel, kteří s nimi neměli žádné slitování a měli zcela jasný a jediný cíl - vyhubit je. O tom se ale mlčí. To vše 3 roky po Holocaustu, nejhanebnějším činu lidstva v jeho historii.
Jak vznikli palestinští "uprchlíci" ? Ještě před napadením Izraele požádali Arabové Palestince žijící v Izraeli, aby z Izraele na 2 týdny odešli, protože "naše bomby neumí rozeznat Žida od Araba, až budeme Židy bombardovat a zbytek zaženeme do moře". Pak že se mohou přes hromady židovských mrtvol vrátit zpět. Palestinci, kteří to uposlechli a takto odešli, aby umožnili vyvraždit své židovské spoluobčany ve stejném státě, se zachovali jako velezrádci (ještě hůř než sudetští Němci vůči své vlasti, Československé republice). Teď se to prezentuje tak, že zlý Izrael nechce vzít zpět chudáčky uprchlíky. Nikdo již nemluví o jejich zradě a jejím motivu. A arabské země se o ně nedokáží se svým 614x věším územím než má Izrael postarat, když je do té situace dostali?
Takže, proč je tato válka dobrou ilustrací nedostatku praktického "spojenectví" s Izraelem? Co konkrétního udělalo OSN, všechny státy světa a všichni křesťané 15.5.1948 na obranu Izraele proti mnohonásobné přesile arabských zemí se zcela zjevným úmyslem zničení 1 den starého státu Izrael? Pokud vím, zůstal zcela sám a měřeno lidskými měřítky nemohl vyhrát. Arabové ale nepočítali s tím, že na straně Izraele bude bojovat Bůh. (Přitom "Izra El" mimochodem znamená "Bojuje Bůh".) Také nikdo nepočítal s tím, že Izrael bude mít české zbraně, které tam byly tajně dováženy pod nákladem zeleniny z Československa. Nebýt toho, celý svět by ale nečinně přihlížel, jak 1 den po narození státu Izrael je toto "miminko" zabito a jak arabské státy "dokončily to, co se nepodařilo dotáhnout Hitlerovi".