Srovnání počtu obětí izraelských a muslimských válek
Shrnutí:

Počet Arabů zabitých v průběhu izraelsko-arabských konfliktů od založení státu Izrael (včetně války za izraelskou nezávislost v roce 1948, válek vedených mezi Izraelem a jeho sousedy a okupací Palestinců): 60 000.

Počet alžírských muslimů zabitých Francouzi v padesátých letech 20. století během alžírské války za nezávislost: mezi 500 000 až 1 milionem.

Počet muslimů zabitých jinými muslimy v devadesátých letech 20. století v alžírské občanské válce: 100 000.

Počet lidí, včetně některých muslimů, zabitých muslimy v Súdánu od roku 1955 dodnes: 2.6 milion–3 miliony.

Počet muslimů zabitých Sověty v Afghánistánu v osmdesátých letech 20. století: přinejmenším 1 milion.

Počet muslimů zabitých jinými muslimy v afghánské občanské válce v osmdesátých a devadesátých letech 20. století: 1 milion.

Počet muslimů zabitých Američany ve snaze svrhnout Talibán: méně než 10 000.

Počet muslimů zabitých jinými muslimy od roku 1977 v somálské občanské válce: mezi 400 000–550 000.

Počet muslimů zabitých v Bangladéši jinými muslimy z Pákistánu od roku 1977: 1.4–2 miliony.

Počet muslimů zabitých jinými muslimy v Indonésii od roku 1965: přinejmenším 400 000.

Počet muslimů zabitých zabitých ve Východním Timoru v letech 1975–1999 jinými muslimy z Indonésie: 100 000–200 000.

Počet muslimů zabitých v Iráku jinými muslimy (většinou těmi z režimu Saddáma Hussejna): 1.54 až 2 miliony.

Počet íránských muslimů zabitých ve válce s Irákem: 450 000–970 000.

Počet Libanonců zabitých Izraelci v letech 1975-1990: až 18 000 (tento počet je uveden v první statistice uvádějící různá srovnání o Arabech zabitých Izraelci).

Počet Libanonců zabitých jinými Libanonci či Syřany v letech 1975–1990: přinejmenším 112 000.

Počet Jemenců, Egypťanů a Saudských Arabů zabitých v jemenské občanské válce v roce 1962 a během nepokojů v Jemenu v letech 1984–1986: 100 000–150 000.

Počet čečenských muslimů zabitých Rusy od roku 1992: 80 000–300 000.

Počet Arabů a Muslimů zabitých v Jordánsku (včetně přinejmenším několika tisíc Palestinců), v Čadu, Jugoslávii, Tádžikistánu, Sýrii, Íránu, Turecku a Zanzibaru v průběhu menších konfliktů v sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech 20. století: přinejmenším 150 000.

Souhrn shrnutí:

Až si zase Arabové a/nebo muslimové budou stěžovat na pronásledování, kterému je vystavují Američané či Izraelci, měli by si uvědomit následující:
Počet muslimů zabitých od roku 1948 Američany a Izraelci dohromady je pořád menší, než počet muslimů zabitých Francouzi. A počet muslimů zabitých Francouzi, Izraelci a Američany dohromady je pořád menší, než počet muslimů zabitých Sověty, resp. Rusy. A počet Muslimů zabitých Sověty, Rusy, Francouzi, Izraelci a Američany dohromady pořád ještě představuje pouhou jednu třetinu počtu muslimů zabitých muslimskými státy.

    (záři2006)  


___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____