Nikdy nezapomeneme !
   Dnes je to
   jedenáct let co se jeden
z nás rozhodl obětovat pro svůj lid. Co už nesnesl palestinský teror. Co se rozhodl říct DOST! Svým činem zachránil mnoho židovských životů ...... a sám svůj život obětoval.
Šel na jistou smrt, ale věděl, že to musí udělat. Kdo někdy stál před takovým dilematem jako On - ani na vteřinu nepochybuje o čistotě jeho úmyslů. Jeho ruce jsou nevinné a jeho srdce je čisté.
Bůh pomstí krev toho, kdo věnoval svou duši Židům! Baruchu Goldsteine nikdy na
                                 tebe nezapomeneme!

25.2.2005