Nillbertův"praGIF" (duben 1989)

V roce 1989 jsem na 8bitovém Canonu V20(Zilog Z80 -3 MHz,64kBytes RAM) zakládal softwarovou firmu , :-) ,(bylo mi14let), nedávno jsem našel programy které jsem tenkrát psal .... tady je jeden z nich ...

1 SCREEN 2,0:X=100:Y=100:FOR S=0 TO 107:
 FOR SA=1 TO 8:READ SA$:SP$=SP$+CHR$(VAL("&B"+SA$)):
 NEXT SA:SPRITE$(S)=SP$:SP$="":NEXT S:CIRCLE(X,Y),9,5:PAINT(X,Y),5
2 I2=I1+1:I3=I2+1:I4=I3+1:I5=I4+1:I6=I5+1:I7=I6+1:I8=I7+1:I9=I8+1
3 PUTSPRITE1,(X-12,Y-12),15,I1:PUTSPRITE2,STEP(8,0),15,I2:
 PUTSPRITE3,STEP(8,0),15,I3:PUTSPRITE4,STEP(-16,8),15,I4:
 PUTSPRITE5,STEP(8,0),15,I5:PUTSPRITE6,STEP(8,0),15,I6:
 PUTSPRITE7,STEP(-16,8),15,I7:PUTSPRITE8,STEP(8,0),15,I8:
 PUTSPRITE9,STEP(8,0),15,I9
4 FOR Z=1TO30:NEXT Z:I1=I1+9:IF I9=107 THEN I1=0
5 GOTO 2
6 DATA,,,,1,11,111,11,,,,1111110,11111111,11111111,10111111,
 11111111,,,,,10000000,11000000,11000000,10000000,1111,11110,
 11111,11110,1110,1110,100,10111111,10001001,1000,,,,10000000,
 10000000,10000000,,10000000,1000000,10000,101000,1111000,110000
7 DATA100,,,,,,,,,,,,11100,,,,110000,,,,,,,,,,,,,11,111,100,,,
 ,1111110,11111111,11111111,11011011,111111,,,,,10000000,11000000,
 11100000,11110000,111,1111,1111,111,1,1,,,11011101,11101000,
 11110000,11110000,11100000,11100000,11101000,11101000,11110000
8 DATA10010000,10010000,,,,,,,,,,,,,,1000000,,,,101100,,,,,,,,,,,
 ,,,,,,,,,,,,101110,111111,1111111,11111110,10000001,,,,,10000000
 ,11000000,11100000,11100000,,,,10000,11000,11000,11000,1000,
 11111110,11111111,11111111,1111111,11110,11110,1110,1110
9 DATA10000000,,,,,,10000000,10000000,1000,100,,,,,,,110,,,,110100
 ,,,,,,,,,,,,,,,,1,11,110,1000,,,,100010,10000011,10000011,111,
 100,,,,,10000000,11000000,11100000,10000,,,10000,11100,11111,
 11111,11111,1111,111,111,111,,,10000000,10000000,,11100000
10DATA11110000,11111000,11111000,11110000,1110000,1100000,
 1000000,110,10,10,,,,,,,,,,111000,,,,1000000,,,,,,,,,,,,1,11,111,111
 ,,,,1101000,11100000,11100000,11000000,11000000,,,,,,,100000,
 1000000,11,,,,,,,,,10000000,1000000,1110000,11111000,11111100
11DATA11111100,1111000,1110000,1111000,111000,1000,1000,1000,
 1000,,,,,,,,,,110000,100000,100000,,111100,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,
 ,,,,1110100,11101000,11111100,11111000,11111000,,,,,,,,,,,,,,,,
 ,1100000,10000,1100,111,1111,1111,1111,111,10000,1000,1000,
12DATA10000000,11000000,10000000,,,,,,,,,,111,110,100,,11100,,,,
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1111100,1111110,111111,111111,11111,,,,,,,
 ,,,,,,,,,,110,1,,,,,,,,11100000,1111000,1111000,1111000,1111000,
 1110000,,100,,,,,,,,,1,,1100,,,,,,,,000,10000000,,,,,,,,,,,,,
13DATA,,,,111110,111111,111,11,1,,,,,10000000,11000000,11100000,
 11110000,,,,,,,,1000,,,,,,,,,11000000,111000,1000,1000,1000,
 1000,1000,10000,1001,1,,,,,,,,,,,100100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 ,1001110,1111,1,,,,,,,10000000,11000000,1100000,110000,,,,,100
14DATA11100,11100,1100,,,,,,,,,10000,,,,,,,,100,,,,,,,,10000000,
 10000000,,,11000,,,,,,,,,,,,,,,,1,11,111,1110,,,,1110010,
 11000000,11000000,10000000,,,,,,,,,,1110,11000,11000,100,,11,11,
 ,,,,,1000000,10100000,11100000,11000000,,,,,,,,,,,,,,,,,1000100
15DATA1000,,,101100,,,,,,,,,,,,,,,,1,11,111,1111,,,,1111100,
 11111000,11111000,11110000,11100000,,,,,,,,,1111,11101,1000,,,,,,
 11100000,10000000,10000000,100000,10,11101,111111,111111,,,,,,,,
 10000000,,,,,,,,,111,,,,110100,,,,100000,1000000,,,,,,,,,,,1,11
16DATA111,1111,,,,1111110,11111110,11111100,11111100,1111100,
 ,,,,,,,,1011,11000,11000,10000,10000,10000,10000,,11111000,
 10011000,10010000,100,,11,111,111,,,,,10000000,1000000,11000000,
 11000000,,,,,,,,,11,,,,111000,,,,10000000,,,,,,,

tohle všechno dělá v 8bitovém počítači tohle: (sprite=animované políčko 32x32 pix) - pochopitelně bez jakéhokoli preemptivního multitaskingu a zabere to 5% z 64kB paměti...a 10hodin programování(včetně rozkreslení světadílů)-z dnešního pohledu - strašné :-(

Že se ale do 64 kB vejde opravdu hodně se můžete přesvědčit tady (nejedná se o vir a stojí to za to !).

little Israel in Czechoslovakia