Tanky Merkava
Izraelské ozbrojené síly stály od svého vzniku v období tzv. Války za nezávislost v roce 1948 před nutností řešit výzbroj svých obrněných jednotek. Po počátečním období improvizace se prosadila výrazná orientace na dvě evropské zbrojní mocnosti, Francii a Velkou Británii. Zlom nastal až po Šestidenní válce v roce 1967.
Během červnových bojů tehdy izraelské ozbrojené síly dokázaly přesvědčivě zvítězit na egyptské, jordánské i syrské frontě. Ale úspěch na bojišti současně znamenal počátek roztržky s bývalými hlavními dodavateli výzbroje pro IDF (Israeli Defense Force – izraelské obranné síly). Francouzský prezident Charles de Gaulle okamžitě po válce uvalil na veškerý vývoz zbrojního materiálu do Izraele přísné embargo. Velká Británie sice neproklamovala svůj postoj tak ostře, ale v oblasti zbrojních obchodů začala být více než obezřetná a tento postoj nakonec znamenal konec nadějí na získání moderní výzbroje i z této země. Vítanou pomoc pak přinesla definitivní změna postoje vlády USA, která se pod tlakem vlivných lobby po dlouhých létech odmítání odhodlala uvolnit zbrojní dodávky pro židovský stát. Do Izraele tak zamířily nejen letouny F-4E Phantom II a A-4H Skyhawk, ale i tanky M60A1. Izraelské vrchní vedení však na základě zkušeností se změnou postoje Francie a Británie po roce 1967 dospělo na konci 60. let k zásadnímu rozhodnutí – i přes americkou pomoc a dodávky zbraní již není možné se do budoucna spoléhat jenom na jeden zdroj zbrojních dodávek a je tak nutné zajistit i jistý stupeň samostatnosti ve zbrojní výrobě. Konstrukce nového tanku se rozběhla v květnu 1970 a 20. srpna dostal projekt oficiální jméno Merkava.
Do projekčních prací se v rozhodující fázi zásadním způsobem promítly kruté zkušenosti, kterými tankové jednotky IDF prošly při další arabsko-izraelské válce, která vypukla v říjnu 1973. Při prudkých protiútocích v prvních dnech války byly izraelské formace poprvé konfrontovány s masivním nasazením pěchotních protitankových raket (pancéřovky i řízené rakety). V bojích utrpěli Izraelci mimořádně vysoké ztráty jak na technice, tak na jejích posádkách. Zkušenosti z říjnové války roku 1973 (tzv. Yomkippurská) se nutně promítly v konstrukci nového izraelského tanku. Jeho koncepce byla stanovena tak, aby poskytovala maximální ochranu posádce při zachování přijatelné palebné síly a pohyblivosti. Ve výsledku tak byla pohonná jednotka, převodovka, chráněné palivové nádrže a chladicí systém soustředěny v přední části korby tanku a tvoří tak dodatečnou ochranu bojového prostoru posádky v nejcitlivějším, tedy předním, směru. Výrazně skloněný pancíř navíc poskytuje i dobrou balistickou ochranu. Čtyřčlenná posádka je koncentrována v zadní části tanku. Řidič má své místo v korbě těsně před věží nalevo od motoru (po směru jízdy). Další tři členové posádky mají svá bojová stanoviště ve věži. V pravé části věže sedí střelec a za ním je vyvýšená sedačka velitele tanku. Vlevo od kanonu je prostor pro nabíječe. Bojový prostor posádky je od zbytku tanku oddělen protipožárními přepážkami. Bezpečnost posádky dále zabezpečuje i výkonný protipožární a filtroventilační systém.
U Merkavy je možné k úniku použít kromě klasických poklopů také rozměrné dveře v zadní části korby. Ty jsou ze stran částečně chráněny přesahujícím podvozkem a umožňují relativně bezpečný únik. Pohyb tanku Merkava zabezpečuje pásový podvozek tvořený šesti pojezdovými koly na každé straně s nezávislým zavěšením pomocí pružin s hydraulickými tlumiči, které nezasahují dovnitř korby. Výrazně tak zvyšují odolnost Merkavy proti minám. Pásy dále nesou čtyři napínací kladky. Hnací kolo je umístěno na přídi korby a napínací kolo na zádi. Podvozek Merkavy je chráněn pláty přídavného pancéřování, i když jsou známy i snímky Merkav v bojových situacích se zcela sejmutou pancéřovou ochranou pásů. Tato koncepce tanku je v současném světě zcela ojedinělá. Vznikly čtyři základní verze Merkavy a několik subvariant.

Merkava Mk.1
Merkava Mk.1 izraelské armády v podobě, v jaké se zúčastnila války v Libanonu v červnu 1982. Celý stroj byl zbarven tehdy standardní šedoolivovou barvou izraelských vozidel. Na přídavném pancéřování podvozku je výrazné bílé písmeno V, které je standardním identifikačním prvkem obrněných vozidel již od 60. let. Pro rychlou identifikaci letectvem nesla izraelská vozidla v roce 1982 výrazné fluorescenční oranžové panely na stropech věže či krytech motoru.První prototyp této verze byl dokončen v prosinci 1974 na základě prvků tanku Centurion a následovalo několik dalších zkušebních exemplářů. Prvé čtyři sériové kusy armáda převzala ke zkouškám v dubnu 1979. Do výzbroje bojových jednotek IDF byly Merkavy Mk.1 oficiálně zařazeny 29. října 1979. Pohonnou jednotku Merkavy Mk.1 tvoří americký vznětový dvanáctiválec Teledyne-Continental AVDS-1790-6A o výkonu 671 kW (900 k) s převodovkou Allison. Hlavní výzbroj Merkavy Mk.1 tvořil taktéž americký kanon M68 ráže 105 mm s drážkovaným vývrtem, který v licenci vyráběla izraelská firma IMI. Standardní zásoba munice pro kanon je 62 nábojů. Dalších přibližně 24 kusů munice je možné převážet v prostoru na zádi korby tanku. Všechny náboje jsou přepravovány ve speciálních odolných schránkách pod úrovní věnce věže. To výrazně snižuje možnost exploze v případě zásahu. Šest nábojů je v pohotovostní pozici připraveno k okamžité palbě. Sekundární výzbroj Merkavy Mk.1 představují kulomety FN-MAG ráže 7,62 mm (jeden spřažený s kanonem a dva na oběžných kruzích u poklopů velitele a nabíječe). Palebný průměr pro kulomety je až 10 000 nábojů. Specifickou součástí výzbroje Merkavy je 60mm minomet Soltam Commando, který je u verze Mk.1 umístěn na pravé vnější straně věže. K zaměřování ve dvou rovinách stabilizovaného kanonu M68 slouží počítačový systém řízení palby Elbit Matador Mk.1, který mimo střeleckého počítače zahrnuje i laserový dálkoměr a systém nočního vidění. Tanky Merkava byly již necelé tři roky po vstupu do služby vrženy do skutečného válečného konfliktu, když byla v červnu 1982 zahájena operace Mír pro Galileu – invaze do Libanonu zmítaného občanskou válkou. IDF tehdy mělo ve stavu přibližně 200 nových tanků. Merkavy se v Libanonu střetly nejen s bojovníky nejrůznějších palestinských formací, ale i se silnými syrskými tankovými formacemi v tzv. Údolí (Bekáa). V boji osvědčily své bojové kvality a zejména mimořádnou odolnost. Pro své posádky se tak staly onou pověstnou „životní pojistkou“. Přestože bylo v průběhu libanonské kampaně zasaženo několik desítek (prameny uvádějí až 50) tanků Merkava, nenávratně ztraceno bylo prý pouze sedm strojů a z jejich posádek zahynulo pouhých devět tankistů. A to se značná část bojů odehrávala v nepřehledné městské zástavbě, tedy v prostředí pro tankové operace navýsost nepříznivém. I přes výborné reference z války v Libanonu však bylo brzy jasné, že si Merkavy vyžádají průběžné zdokonalení.

Merkava Mk.2
Merkava Mk.2B v podobě z poloviny 90. let, kdy se zúčastnila bojových operací na izraelsko-libanonském pomezí. Na tancích IDF se v té době začala objevovat nová tmavozelená barva. Ta však byla v bojových podmínkách téměř vždy pokryta silnou vrstvou prachu, takže povrch tanku získával zcela specifický vzhled. Na panelu na bocích věže a na zadní straně věžního koše (zde zakryt plachtou) je taktické označení tanku H 17. Bílé identifikační písmeno V je u tohoto tanku otočeno o 180°. Stroj je vybaven kulometem Browning M2 nad kanonem. Při konstrukci této verze, jejíž výroba běžela od září 1983, byly již zapracovány bojové zkušenosti z Libanonu. Příď korby i věž tanku byly opatřeny přídavným pancéřováním, které částečně změnily i tvar věže. Pod převisem věže se objevuje zástěna z řetězů zatížených koulemi a minomet je přemístěn do chráněného postavení na levém boku věže. Jeho nabíjení je u verze Mk.2 možné přímo zevnitř věže z místa nabíječe. Motor dostal novou převodovku, byly mírně zvětšeny palivové nádrže. Systém řízení palby byl vybaven výkonnějším počítačem a novým laserovým dálkoměrem. Menší změny zasáhly také podvozek. V roce 1984 vznikla varianta Merkava Mk.2B, která byla vybavena zlepšeným systémem řízení palby. V pozdějších létech byly tyto tanky vybaveny přídavným strukturovaným pancéřováním věže. Tato modifikace bývá někdy neoficiálně označovaná jako Merkava Mk.2D. Merkava Mk.2 představovala jenom dílčí vylepšení základní varianty, ale koncem 80. let vedl další vývoj k zásadní modernizaci typu, která vyústila ve zcela nový model. Varianty Merkava Mk.2 bylo vyrobeno přibližně 550 až 600 kusů včetně přestaveb Merkav Mk.1 těžce poškozených v Libanonu.

Merkava Mk.3
Merkava Mk.3B,  která byla nasazena do bojových operací na palestinských územích na přelomu let 2000 až 2001, nese standardní tmavozelený nátěr. Ten je ovšem v tomto případě podstatně méně opotřeben provozem. Na bocích věže a na zadní straně věžního koše je bílé taktické označení A 3. Bílé identifikační písmeno V je otočeno o 180° a je lemováno černou barvou. Další identifikační čísla a znaky jednotek nosí izraelské tanky na blatnících podvozku.  Tank je vybaven kulometem M2 ráže 12,7 mm. Výroba této verze začala po skončení produkce Merkavy Mk.2 v dubnu 1990. Po irácké okupaci Kuvajtu v létě 1990 však byla přerušena ve prospěch oprav a modifikací starších verzí s cílem zvýšit bojeschopnost tankových jednotek v nastávající krizi. Produkce varianty Mk.3 se znovu rozběhla v roce 1991. Modifikace Merkavy Mk.3 byly takového rozsahu, že je možné hovořit o vzniku zcela nového vozidla. Korba tanku je například prodloužena o téměř 0,5 m a věž o 0,2 m. Věž byla kromě toho také výrazně tvarově upravena. Hlavní změnou proti předchozím verzím je použití zcela nového modulového vrstveného pancéřování. Zásadní změnu prodělala také výzbroj tanku. Nově je montován izraelský kanon IMI MG251 ráže 120 mm s hladkým vývrtem. Palebný průměr munice kompatibilní s tanky M1 Abrams a Leopard 2 klesl na 50 nábojů. Čtyři z nich jsou umístěny v zásobníku automatického nabíjecího mechanismu v pohotovostní poloze. Systém řízení palby je typu Knight Mk.3 s výkonným střeleckým počítačem a termovizním systémem nočního vidění. Velitel tanku je vybaven nezávislým optickým zaměřovacím systémem. U předchozích variant tanku Merkava byla jako částečně nevyhovující hodnocena pohyblivost v terénu. U verze Mk.3 byl proto použit výkonnější motor AVDS-1790-9AR o výkonu 883 kW a elektronicky řízená automatická převodovka. Dojezd tanku pomohly zlepšit další palivové nádrže na zádi a změny postihly také pojezdové ústrojí. V průběhu výroby, která skončila teprve v lednu letošního roku, byl tank Merkava Mk.3 modifikován. Varianta Mk.3B měla zlepšené pancéřování. Verze Merkava Mk.3B Baz byla vybavena systémem automatického sledování cílů (včetně nízkoletících vrtulníků). Některé stroje této verze dostaly další přídavné pancéřování boků věže charakteristicky eliptického tvaru. Neoficiálně pak nesly označení Merkava Mk.3D. Produkce varianty Merkava Mk.3 není přesně známá, západní prameny však uvádějí přibližný počet 480 – 680 vyrobených kusů. V současné době tvoří hlavní výzbroj izraelských tankových jednotek.

Merkava Mk.4
V loňském roce byla zahájena produkce zatím nejmodernější varianty tanku Merkava, která byla oficiálně přijata do výzbroje IDF 28. června 2002. Proti předchozím verzím se vizuálně nejvíce odlišuje zcela změněným tvarem věže, která je vybavena strukturovaným pancéřováním skloněným na bocích pod ostrým úhlem, čímž se nadále zvyšuje jeho odolnost. Ale výrazné změny postihly prakticky všechny významné prvky tanku. Pohon nyní zabezpečuje nový vznětový motor General Dynamics GD883 s přímým vstřikováním o výkonu až 1100 kW s novou automatickou elektronicky řízenou převodovkou. Kanon je vybaven pokročilým elektronickým systémem řízení palby. Nabíjení kanonu zabezpečuje nový automatický mechanismus s kapacitou 10 nábojů. Mimořádná pozornost je u Merkavy Mk.4 věnována elektronickým výstražným systémům, které mají tank chránit před zaměřením nepřátelskými bojovými prostředky (zejména detekce laserového a infračerveného paprsku). Pro Merkavu Mk.4 byly také vyvinuty protitankové rakety LAHAT ráže 120 mm, které se vypouštějí z kanonu (mohou být použity také u Merkavy Mk.3 a tanků M1 Abrams a Leopard 2). Důležitým modernizačním prvkem je u nového typu Merkavy integrace systému přenosu dat firmy Elbit mezi tankem a ostatními bojovými jednotkami (tanky, doprovodná pěchota, velitelská stanoviště, letectvo…). S přenosem dat souvisí i to, že pracoviště každého člena posádky je vybaveno barevným displejem, na kterém se mu zobrazují potřebné údaje. Velitel tanku může displej použít i k zaměřování zbraní či přesné navigaci. K tomuto účelu je Merkava Mk.4 vybavena mj. i soustavou čtyř videokamer, které zabezpečují panoramatické sledování okolí stroje. Displeje posádky slouží také k výcvikovým účelům, neboť verze Mk.4 je vybavena digitálním výcvikovým systémem, který umožňuje simulovat v každém tanku nejrůznější bojové situace. Z každého bojového stroje se tak vlastně stává i komplexní trenažér a výrazně se tím snižují náklady na výcvik.

Tanky řady Merkava tvoří v současné době páteř obrněných jednotek izraelské armády. Díky své koncepci zabezpečují maximální ochranu svým posádkám a současně představují účinný zbraňový systém schopný přesně a efektivně ničit cíle. Tyto vlastnosti jsou dokonale prověřeny nejen z operace Mír pro Galileu, ale i z dlouhých let intenzivních srážek s palestinskými skupinami na izraelsko-libanonské hranici. Ostatně ani dnes není Merkavám a jejich posádkám dopřán klid, neboť jsou prakticky denně nasazovány do operací proti teroristům na palestinských územích. Čelí při nich nejen sprškám kamenů házených palestinskými výrostky, ale i pancéřovkám jejich odrostlejších kamarádů.

619x280 617x282 272x261

Základní takticko-technická data
 -
Osádka
Hmotnost (kg)
Délka s kanonem (m)
Šířka (m)
Výška (m)
Světlá výška (m)
Šířka pásu (m)
Výkon motoru (kW)
Max. rychlost na komunikaci (km/h)
Dojezd (km)
Kanon (mm)
Zásoba munice pro kanon (ks)
Spřažený kulomet (mm)
Protiletadlový kulomet (mm)
Zásoba munice pro kulomety (ks)
Minomet (mm)
Zásoba munice pro minomet (ks)
Merkava Mk.1
4
60 000
8,63
3,7
2,64
0,47
0,64
662
45
400
105
62
7,62
2x7,62
10 000
60
30
Merkava Mk.3
4
65 000
9,04
3,7
2,66
0,49
0,64
883
60
500
120
48
7,62
2x7,62
9 000
60
30

Jan Máče

___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____