Bojový systém Krav Maga
Krav Maga (hebrejsky boj zblízka nebo také spojit se s bojem) je bojové umění, které představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil (IDF), izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav Maga byla zařazena do učebních osnov izraelských středních škol, její techniky jsou předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích řízených izraelským ministerstvem školství.

      Krav Maga je moderní, praktickou, prověřenou soustavou sebeobranných technik, pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného, rychle se měnícího světa. Vyznačuje se natolik logickým a koherentním přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, že potenciálnímu praktikantovi umožňuje dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase. Celý systém je zpracován do tří proudů - pro užití v ozbrojených silách, policejními složkami i v civilní sféře. Díky tomu získalo umění Krav Maga vysoké uznání ze strany jak zkušených borců boje zblízka, tak od expertů bojových umění, od vojenských a policejních autorit, a to jak pro vysokou praktickou aplikovatelnost, tak pro jednoduchost a realistický, od všeho zbytečného balastu oproštěný přístup k otázce osobní bezpečnosti. Krav Maga se díky svým vynikajícím charakteristikám prezentuje jako ideální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, osoby mladé i staré, pro lidi více či méně fyzicky vybavené.
      Celý systém Krav Magy v sobě slučuje dvě integrální a na sebe navazující části: sebeobranu a boj zblízka v konfliktní situaci.
      Krav Maga učí především reálný boj muže proti muži, a to i v případech asymetrického boje, kdy je protivník ozbrojen - nožem, holí, palicí, střelnou zbraní či granátem. Krav Maga předvádí a učí i zákroky podnikané ve prospěch třetí osoby a demostruje, jak má člověk reagovat, je-li napaden dvěma ozbrojenými útočníky.

Základní pravidla systému Krav Maga
      Podstatou celého systému je naučit se registrovat vyhrocenou situaci a vycítit nebezpečí možného napadení. Zejména mladí lid jsou velmi výbušní a potřebují se učit sebeovládání a potlačovat v sobě tendenci ústící v násilné konfrontace.
      Aplikace tohoto principu v praxi tedy znamená, že nejprve je nutné pokusit se fyzické konfrontaci vyhnout, pokud však dojde k napadení je nutné odpovědět přiměřenou silou k dostatečnému odvrácení hrozby a vymanění se z nebezpečí.

  Základní poučky pro aplikaci technik Krav Maga
 • Vyhýbat se zranění - pečlivě zvažte rizika spúojená s určitou činností, pokud možno co nejvíce se vyhýbejte všem aktivitám, z nichž by pro vás plynulo nebezpečí. V případě zranění hledat způsoby, jak útočníka paralyzovat i za změněných podmínek. Zásadně byste měl vůči svému okolí vystupovat smířlivě a defenzivně, tedy - Zachovat zdrženlivost - nevychloubat se svou znalostí sebeobranných technik a vyhýbat se zbatečným konfliktům. Ovládat své efo a kontrolovat pohnutky vlastní mysli. Být ochoten přijmout kritiku a dokázat se řídit pokyny druhých. Krav Maga preferuje především techniky obranné.
 • Reagovat správně - dělat správné věci na správných místech ve správný čas. Vyřešit efektivně konfliktní situaci znamená nejen využít ve střetnutí všechny své schopnosti a znalosti, ale i zakalkulovat a maximálně zužitkovat vše, co se nachází v místě konfliktu.
 • Být výkonný - to jest výkonný natolik, aby nebylo nutné protivníka zabít. Trénovaný praktik Krav Magy nemusí nezbytně svému protivníkovi způsobit zranění a konflikt dokáže řešit rychle a účinné. Snaží se i v nebezpečných situacích vidět v protivníkovi bližního svého. Na druhé straně plně respektuje odedávna platný zákon: Chce-li tě někdo zabít, zabij jej ty dříve!, platný v situacích, kdy v boji o holý život neexistuje jiná alternativa.
 • Techniky Krav Maga vznikly především s ohledem na využití přirozených reakcí a reflexů.
 • Braňte se a útočte nejkratší možnou cestou, vyrazte z kterékoliv pozice a při volbě techniky berte ohled na vlastní bezpečí a na výhody, jež vám volená technika skýtá.
 • Odpovězte na útok správně zvolenou akcí, odpovídajícíc podmínkám, za nichž konflikt probíhá. Pečlivě, ale bleskově zvažte charakter vaší obranné reakce a odhadněte sílu, jenž je třeba do obranné akce vložit (s ohledem na vyvrování se zbytčných, resp. zbytečně težkách zranění).
 • Bijte přesně do citlivých a zranitelných míst, abyste získali nad protivníkem rychle převahu.
 • Použijte ke své obraně i protiútoku jakýkoliv nástroj nebo předmět, jenž je právě po ruce.
 • Krav Maga neobsahuje žádná svazující pravidla, předpisy, technická omezení ani zákazy obvyklé ve sportech.
 • Základní pravidla pro trénink: od osvojení si jednotlivých technik přejít k vypracování vlastních rutinních postupů, mentálním cvičením a postupně přejít od specificky definovaných technik k improvizovaným akcím, vycházejícím z dynamiky modelových situací.

Imi Lichtenfeld - Tvůrce Krav Magy
      Imrich "Imi" (Sde-Or) Lichtenfeld je tvůrcem bojového systému Krav Maga. Narodil se 26.května 1910 v Budapešti. Dětství prožil v Bratislavě, hlavním městě Slovenska, v rodině, pro níž sport, zákony a vzdělání na středoevropské úrovni znamenaly mnoho. Samuel Lichtenfeld, Imiho otec, byl svéráznou osobností - ve 13 letech utekl ke kočujícímu cirkusu a strávil následující 20 let řeckořímským zápasem, vzpíráním a předváděním své síly. Cirkus byl pro něho školou, v níž se setkával s lidmi provozujícími nejrůznější sporty, mezi nimi některé krajně neobvyklé. A právě tito lidé Samuela naučili i to co sami znali - bojové umění. Imrich
      Podněcován otcem pěstoval Imi širokou škálu sportů. Ze všeho nejdříve exceloval v plavání, potom v gymnastice, ještě později v zápase a boxu. Roku 1928 Imi zvítězil ve slovenském šampionátu v zápase juniorů a 1929 v šampionátu dospělých borců (ve střední a lehké váze). Ve stejném roce zvítězil i v národním šampionátu v boxu a v mezinárodní soutěži v gymnastice. Během následující dekády se Imiho atletická aktivita zaměřila především na zápas, v němž fungoval ve dvojí úloze, jako zápasník i jako trenér. Každý rok mu přinesl nějaké vítězství.
      V polovině 30.let se poměry v Bratislavě začaly měnit k horšímu. Do ulic stále častěji vyrukovaly fašistické a antisemitské bojůvky. Z Imiho se stal nekorunovaný vůdce skupiny mladých Židů, z nichž většina patřila k boxerům, zápasníkům nebo vzpěračům. S nimi se snažil zabránit antisemitským násilníkům, aby vstupovali do židovské čtvrti.
      V roce 1940, kdy se stal díky svým aktivitám trnem v očích i místním úřadům, opustil Imi domov, rodinu a přátele a nalodil se na poslední loď s emigranty, jíž se podařilo prorazit nacistickou blokádu. Imiho cesta na lodi Pentcho trvala celé dva roky. Jeho cíl - Palestina.
      V roce 1944 Imi začal s tréninkem elitních jednotek Hagany a Palmachu (předchůdci Izraelských obranných sil - IDF) v oblastech na něž byl opravdovým expertem - trénink fyzické kondice, plavání, zápas, používání nože a obrana proti útokům nožem. Eyal Yanikov
      V roce 1948, kdy vznikl stát Izrael a byly zároveň zformovány Izraelské obranné síly (IDF), stal se Imi hlavním instruktorem pro zvyšování fyzické kondice a bojové přípravy těchto jednotek. V IDF působil Imi přibližně 20 let; během té doby vyvinul a zdokonalil svou unikátní metodu sebeobrany a boje zblízka - Krav Maga.
      Poté, co ukončil svou aktivní službu, začal upravovat a modifikovat systém Krav Maga pro civilní použití tak, aby bez ohledu na fyzickou připravenost obránce bylo možné předejít jakkoliv motivovanému útoku. Aby umožnil přístup ke svým metodám co největšímu počtu lidí, založil dvě školící střediska - jedno v Tel Avivu a druhé v Netanji, kde Imi bydlel.
      Dokonce i v posledních letech svého života dohlížel Imi osobně na průběh tréninků, které vedli ti, kdo dosáhli vysokých stupňů znalosti v Krav Maze. Imi monitoroval tréninkové programy a pracoval na jejich vylepšování a zkvalitňování.
      Imi, učitel, bojovník a velký člověk, odešel jako 87letý dne 9.ledna 1998 brzy ráno v nemocnici, kam se o pět hodin dříve dostal jeho druh a přítel, Eyal Yanikov, který provázel Imiho na poslední cestě. V současné době je Yanikov nejvyšším představitelem bojového systému Krav Maga ve světě.

Autor: LoKwon , Zdroj: kniha Krav Maga 

___________ na Hlavní stránku _______print_______  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____