Seslal Bůh Katrinu jako odplatu za Gazu?
JERUZALÉM: Většina náboženských představitelů by souhlasila, že Boží cesty jsou nevyzpytatelné. V několika diskusních klubech zde a na internetu proběhlo, že bouře, která zpustošila pobřeží Zálivu, vedla k evakuaci statisíců a smrti desetitisíců, byla na USA seslána za jejich podporu evakuaci Gazy.

    Rabín Avraham Samuel Levin, výkonný ředitel Rabínského Shromáždění za mír, řekl pro WND: "Katrina je následkem Americké podpory a nátlaku na zničení Židovských komunit v Gush Katif v Gaze. Spojené státy měly Izraelskému premiérovi Arielu Sharonovi provedení evakuace z Gazy spíše rozmlouvat, než na ně naléhat a nutit Izrael k ústupkům."
Lewin je jedním z mnoha rabínů v Izraeli a mimo něj, který vydal podobné prohlášení jak v soukromí, tak na shromážděních ke svým obcím.
Rabín Joseph Garlitzky, vedoucí mezinárodního hnutí Chabad Lubavitch u Tel Avivské synagogy, poskytl WND svůj proslov, který řednesl o minulém sabatu:
"Nemáme proroky, kteří by nám přesně oznámili Boží cesty, ale když vidíme něco tak hrozného jako Katrinu, říkám vám, že (prezident) Bush a (státní tajemnice Condoleezza) Rice by se měli zamyslet nad svými skutky, neboť v Americe se děje něco velmi špatného. Máme velice mnoho spojitostí mezi bouří a evakuací Gazy, které se udály jedna po druhé. Nikdo nemá právo vzít ani píď země Izraele Židovskému lidu. Abraham, biblický praotec Židů, přijal toto zaslíbení od Boha v knize Genesis: `požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání všechny čeledi země`" Týden předtím, než Katrina dorazila k pobřeží, spustil Izrael evakuaci 9 500 obyvatel Gush Katif a čtyř komunit v Samaří. Obyvatelé byli vyhnáni ze svých domovů Izraelskými jednotkami, některé kopající a křičící museli odtáhnout a naložit do autobusů, které je z oblasti odvážely. Většina z obyvatel Katifu jsou nyní bezdomovci a Izraelská vláda se snaží nalézt jim trvalé bydliště. Opuštění Gazy bylo podporováno Americkou vládou. Někteří analytici Středního východu a starší Izraelští politici vidí za evakuačním plánem nátlak ze strany Americké společnosti.

„Vítám plán na stažení,“ prohlásil Bush bezprostředně po oznámení evakuace Gazy. „tyto kroky nás hodně posunou k realizaci vize, kterou jsem představil v červnu 2002, že budou vedle sebe dva státy žijící v míru a bezpečí.“
Garlitzky a mnoho dalších nyní zde i na internetu upozorňují na něco, co nazývají podivuhodnými podobnostmi mezi Katrinou a evakuací Gush Katif včetně paralel v událostech, jménech a číslech:
Téměř 10 000 Židů bylo vyhnáno z jejich domovů v pásmu Gazy a částí severního Samaří. Počet obětí Katriny podle předpokladu dosáhnul nejméně 10 000.
Poměr Americké populace k Izraelské populaci je 50:1. Deset tisíc Židů, kteří přišli o své domovy v Gaze odpovídá 500 000 Američanů, kteří by měli být kvůli Katrině přesunuti jinam.
Židovské komunity v Gaze byly lokalizovány jižní oblasti Izraelského pobřeží; Americké jižní pobřeží nyní leží v ruinách.

Americká vláda vyzývala obyvatele Louisiany ještě před bouří, aby opustili své domovy. Izraelská vláda, podporována vyhlášeními představitelů USA, nařídila obyvatelům Gazy evakuaci. Katrina - psáno hebrejsky - má numerický ekvivalent podle biblického systému číslování uznávaného všemi tradičními Židovskými autoritami 374. Dvě odpovídající pasáže z Tóry mají stejný numerický ekvivalent: "neboť se na tobě dopustili zlého činu" (Gen 50:17) a "Moře nad zemí" (Ex 14:15) (pozn. Dle Ekumenické Bible zcela jiný smysl)
Bush z Texasu a Riceová u Alabamy podporovali evakuaci Gazy nejhlasitěji. Hurikán Katrina zasáhl státy mezi Texasem a Alabamou - Louisianu a Mississippi. Nastaly podobné scény: Mnoho obyvatel Židovské Gazy vylezlo na střechy, aby při vyhánění nebyli ohroženi, zatímco obyvatelé Zálivu lezli na střechy aby unikli stoupající vodě. Židovské domy v Gaze byly popisovány jako upravené a hezké, během týdne je Izraelská armáda zbořila. Stejně nádherné domy nyní leží v troskách New Orleansu.
V den, kdy Katrina udeřila, zahájil Izrael provádění nejkontroverznější části stažení z Gazy - exhumaci těl ze Židovského hřbitova. Tehdy se objevily i záběry mrtvol plujících kolem zaplaveného New Orleans.
Obyvatelé Izraele nesměli vstupovat do Gush Katif; lidé mohli ze Židovské Gazy jenom odcházet. Když se přehnala Katrina, Američtí představitelé bránili obyvatelům vcházet do postižených oblastí. Lidé je mohli jen opouštět.
Gush Katif byl pro Izrael důležitou zemědělskou oblastí - zajišťoval Židovskému státu 70% jeho produkce. Přístav New Orleans, z nějž byla vypravována většina středozápadního zemědělského exportu, byl zničen Katrinou
Tyto souvislosti vyvolaly smršť spekulací na internetových blogových stránkách a chatech.
V diskusi na Jerusalem Newswire ohledně podobností s hurikánem Katrina napsal pisatel Stan Goodenough: "Jde tady o pouhou shodu neuvěřitelných náhod? Ne pro toho, kdo věří v Boha Bible a v neměnnost Jeho Slova. Američané zakoušejí, jak Bůh odtáhl svou ochrannou ruku a dopustil svůj soud nad národem, který má největší odpovědnost za ohrožení země a lidu Izraele. Než se nápad na "odsunutí" vůbec zrodil v hlavě Izraelského premiéra Ariela Sharona, byli Američané více než deset let hlavními sponzory a poháněči diplomatického procesu, který vedl k nebezpečnému oslabení Izraele čelícího rostoucí hrozbě zničení. …nevidíš tu souvislost, Ameriko? Chceš ji vůbec vidět?"
Další příspěvek na Newswire cituje křesťanského obyvatele Louisiany, který byl přímo v cestě Katriny a prohlásil,: "(hurikán) je jasná odplata za to, co jsme učinili Izraeli: domov za domov."
Na blogu TheRaphi.com vyřkli učenci ze Středního východu Paul Eidelberg a Israel Hanukoglu v souvislosti s Katrinou a evakuací Gazy varování: "Velmi doporučujeme Americkému lidu připomenout jejich prezidentovi, že zlo, které páchají národy na Izraeli se vždy obrátí proti nim. Faraon, Haman Hitrel a všichni vůdcové národů, kteří se protivili Boží vůli pro Jeho lid byli zničeni nebo skončili v propadlišti dějin.
Billye Brim, modlitební vedoucí a zakladatel Billye Brim Ministries, který navštívil Gush Katif několik týdnů před evakuací, poznamenal na svou webovou stránku: "Je nějaká souvislost (mezi Katrinou a Gush Katifem)? Věřím, že je. A musím to říci. Přímá souvislost! Mnoho lidí to nechce slyšet. Mnoho bude souhlasit. Ale já věřím, že Amerika je v ohrožení a něco musíme udělat… Amerika potřebuje pokání. Počínaje Bushem, Riceovou a Státním úřadem až k nejnižším. Amerika se musí kát, protože se aktivně postavila proti božímu plánu pro Izrael, který je zjeven v Jeho Slově."
V minulém týdnu dostal WorldetDaily množství dopisů čtenářů, kteří upozorňovali na spojitost Katrina-Gaza. V jednom z dopisů stálo: Myslím, že všichni se točíme kolem opravdové příčiny hurikánu. Chtěl bych tady jasně říct, že je to Boží hněv na náš národ, protože prezident Bush donutil Sharona vzít Židům domov. … Vím, že nás čekají ještě velké tresty. Faxoval jsem dopisy a kontaktoval jsem Bushe všemi způsoby, prosil jsem aby nepokračoval v plánu na evakuaci Gazy, ale on to přesto udělal a výsledkem je, že jsme byli minulý týden zasaženi hurikánem tak, že se to zapíše do historie."
Asi první zveřejnění souvislosti Kariny s evakuací Gazy bylo rozšířeno Izraelským tvůrcem konspiračních teorií Barry Chamishem, který rozeslal hromadný e-mail s textem: "GUsh je jako GUlf a KATif je jako KATrina. Jestliže oddělíte `KAT` od KATif a KATrina, zůstane vám `IF` a `RAIN`. Pokud budete podporovat evakuaci Gush Katifu, spustí se déšť (orig.: it will rain)."
Chamish prohlásil včera pro WND: " Obyčejný člověk nemůže úplně pochopit o co jde, ale tyhle věci spolu dozajista souvisí. Je přece statisticky nemožné, aby se dvě tak velké přírodní pohromy jako tsunami v Asii a Katrina přihodily tak za sebou. Je to dílo Boží ruky. Chce nám tím něco říct."
Jeruzalémský kabalista rabín David Batzri narýsoval tuto paralelu: " Boží odplata se řídí principem `oko za oko`, takže když byli Židé vyhnáni ze svých domovů v důsledku Amerického tlaku na Izrael, Američané budou také vyhnáni ze svých domovů."
Ale Rabín Mordechai Greenwald, představený jeruzalémské synagogy říká, že by neměly být hledány souvislosti mezi evakuací Gazy a Katrinou. "Žádný rabín vám neřekne, proč se přihodí katastrofa," řekl Greenwald pro WND. "Vydávání těchto prohlášení je nebezpečné a kontraproduktivní. 50 let probíhaly debaty o smyslu holokaustu a dodneška nevíme, o čem to vlastně bylo. Některé věci nám mají zůstat skryty." Greenwald prohlásil, že náboženští představitelé, kteří veřejně označili Katrinu za následek Americké podpory odsunutí "nehovoří za většinu rabínů. Nemůžeme říkat, kdo je za co trestán."
Mezitím někteří další naléhají na USA, aby se připravili na další ohrožení z Gazy. Lewin ze Shromáždění za mír uvedl pro WND: "V novinách se objevuje, že meteorologické stanice v USA předpovídají další hurikány, možná silnější než Katrina. Bush a Riceová mají stále příležitost zastavit příliv dalších trestů třeba naléháním, aby Gaza nebyla předána Palestincům, kteří by umožnili teroristům obsadit oblast vyklizenou Izraelem. Přestože už bylo hodně pokaženo zbořením Gush Katifu, dovolit, aby se z něj stala teroristická základna al-Kájdy a dalších antiamerických a antiizraelských skupin by znamenalo umožnit další ničení a chaos v této oblasti a na celém světě."


Aaron Klein © WorldNetDaily.com ,  7.9. 2005  
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=46178  

___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____