Kurs hebrejštiny - Ivrit bišvil tajarim od Ranaany

LEKCE I.
29.7.2002 Mideast (Ranaana)

Na úvod bych k hebrejštině řekla, že náleží do skupiny semitských jazyků společně s arabštinou, akadštinou, aramejštinou a dalšími mrtvými jazyky. Češi a ostatní Slované mají proti Anglosasům tu výhodu, že i česky se liší “Jsem rád.” od “Jsem ráda.” Anglické “I am happy.” otázku rodu vůbec neřeší.

Hebrejština je prastarý jazyk, starší než papír, potažmo papyrus. Staří hebrejové jej tesali do skály či kamene, což je velmi obtížné a časově náročné. V pravé ruce drželi perlík nebo prostě kladivo, v levé pak “propisku” či lépe ostrý nástroj, kterým se po úderu kladiva tesala písmenka do skály. A to je také důvod, proč se hebrejština píše zprava doleva, proč se samohlásky nepíší, ale čtou. Domnívám se, že na internetu není dostatek možností jak vysvětlit čtení tištěné či písemné hebrejštiny. Ale mohu vás naučit říci několik základních věcí. Budete li ráčkovat, vaše hebrejština bude lepší.

V hebrejštině si všichni tykají. Vykání se dá jen opsat, například neznámému člověku říkáme pane/paní, vojáku/vojačko, policisto/policistko.

Matchilim akšav -- Právě začínáme.

Šalom. - Dobrý den. Mír.
Lhitraot. - Nashledanou.
Toda. - Děkuji.
Toda raba. - Děkuji pěkně.
Toda raba lecha. - Děkuji pěkně (muži).
Toda raba lach. - Děkuji pěkně (ženo).
Bvakaša. - Prosím.
Slicha. - Pardon.
Slach li. - Promiňte mi. Promiňte. Promiň.
Ken. - Ano.
Lo. - Ne.
Ma šimcha? - Jak se jmenuješ? (muži)
Ma šmech? - Jak se jmenuješ? (ženo)
Ech korim lecha? - Jak se jmenuješ? (muži)
Ech korim lach? - Jak se jmenuješ? (ženo)
Ani Ranaana. - Jsem Ranaana.
Šmi Ranaana. - Jmenuji se Ranaana.
Korim li Ranaana. - Jmenuji se Ranaana.
Naim li lhakir otcha. - Těší mě, že tě poznávám. (muži)
Naim li lhakir otach. - Těší mě, že tě poznávám. (ženo)
Ani tajar. - Jsem turista.
Ani tajeret. - Jsem turistka.

Ejze otobus nosea leTelAviv/leCheifa/lirušalajim/leElat/leBereševa/leNacrat/leBeitLechem/?
Který aotobus jede do Tel Avivu/do Haify/do Jeruzaléma/ do Eilatu/do Bereševy/do Nazaretu/do Betléma?
Ješ luach zmanim be anglit? Máš jízdní řád v angličtině?
Ještě vám ukáži takovou legrácku, kterou se odrazují anglicky mluvící od hebrejštiny. Všechna uvedená slovíčka jsou skutečně pravdivá.
Hebrejsky - Česky - Anglicky
Ani - já - me (mí)
Mi - kdo - who (hú)
Hu - on - hi (hí)
Hi - ona - she (ší)


LEKCE II.
6.8.2002 Mideast (Ranaana)

Be otobus (V autobusu)

Kartis - lístek, vstupenka
Kama ze ole? - Kolik to stojí?
Efšar laševet? - Můžu si sednout? (zda je místo volné)
Lean ata nosea? - Kam jedeš? (muži)
Lean at nosaat? - Kam jedeš? (ženo)
leTelAviv/leCheifa/lirušalajim/leElat/leBereševa/leNacrat/leBeitLechem/leJam Hamelach. - do Tel Avivu/do Haify/do Jeruzaléma/ do Eilatu/do Bereševy/do Nazaretu/do Betléma/k Mrtvému moři.
Ejfo lamadta ivrit? - Kde jsi se naučil hebrejsky?
Ejfo lamadet ivrit? - Kde jsi se naučila hebrejsky?
Derech internet. - Na internetu.
Chuc mize, ani lo mdaber ivrit. - Kromě toho, nemluvím hebrejsky. (muž)
Chuc mize, ani lo mdaberet ivrit. - Kromě toho, nemluvím hebrejsky. (žena)
Ata mdaber anglit/corfatit/rusit/germanit? - Mluvíš anglicky/francouzsky/rusky/německy? (muži)
At mdaberet anglit/corfatit/rusit/germanit? - Mluvíš anglicky/francouzsky/rusky/německy? (ženo)
Hafsaka. - Přestávka.
Anachnu be tijul. - Jsme na výletě.
Beit kneset. - Synagoga
Ješiva - židovká náboženská škola, ješiva.
Hakotel Hamaaravi - Zeď nářků v Jeruzalémě
Misgad - Mešita
Knesia - Kostel
Knesiat Hamolad - Bazilika zrození v Betlémě
Minzar - Klášter
Kever - hrob
Muzeon - muzeum
Sifrija - knihovna
Irija - radnice
Šuk - trh
Švakim - trhy
Šuk bedui bebereševa - Beduínský trh v Bereševě (každý čtvrtek)
Beit kvarot - hřbitov
Beit kvarot cvai - vojenský hřbitov
Pardes - sad
Mafal majim - vodopád
Chof hajam - pláž
Park leumi - národní park
Comet - křižovatka
Rechov - ulice
Derech - cesta
Kikar - náměstí
Knisa - vstup
Jecia - výstup
Kiosk - kiosek
Misada - restaurace
Beit kafe - kavárna
Malon - hotel
Achsania - hostel, noclehárna
Šerutim - toalety, WC
Beit šimuš - toalety, WC
Tachanat otobus - autobusová zastávka
Tachanat rakevet - nádraží, vlaková zastávka
Tachanat delek - čerpací stanice
Mechonit - auto
Monit - taxi
Šerut - větší a levnější taxi
Otobus - autobus
Rakevet - vlak
Sde teufa - letiště


Kama milim nosafot. - Několik dalších slov.
Ejfo? - Kde?
Ejfo nimca? - Kde se nalézá? Kde leží? (pro mužský rod)
Ejfo nimcet? - Kde se nalézá? Kde leží? (pro ženský rod)
Ejze? - Který/která/které?
Lama? - Proč?
Madua? - Proč?


LEKCE III.
28.8.2002 Mideast (Ranaana)

Může se to přihodit kdekoli. Někdo omdlí a budete nejbližší, kdo bude moci pomoci. Můžete se také stát svědkem dopravní nehody. Nebo někdo úplně jiný bude mít jiný politický či geografický názor a vy budete jediní, kteří to budete moci sdělit řidiči autobusu, ve kterém pojedete. Řidiči autobusů již mnohokrát zabránili masakru cestujících. Pomozte jim, prosím.

Macav cherum - Nouzový stav
Beit cholim - nemocnice
Beit mirkachat - lékárna
Doktor - doktor
Rofe - lékař
Rofa - lékařka
Choveš - zdravotník
Mištara - Policie
Šoter - policista
Šoteret - policistka
Magen David Adom - Červená Davidova Hvězda (obdoba Červeného kříže/půlměsíce)
Ambulans - sanitka
Mchabei eš - hasiči, požárníci
Eš - oheň
Pigua - výbuch, atentát
Pigua jari - střelný atentát
Pigua mitabedet - sebevražedný výbuch/atentát
Mchabel mitabed - sebevražedný atentátník/terorista
Mchabelet mitabedet - sebevražedná atentátnice/teroristka
Chašud - podezřelý
Chašuda - podezřelá
Agorat nefec - výbušný opasek
Chomrei nefec - výbušniny
Bum gadol - velký bum
Picuc gadol - velký výbuch
Teunat drachim - dopravní nehoda
Telefon - telefon
Pelefon, telefon celulari - mobilní telefon
Zehirut! - Pozor!
Zehirut kelev nošech. - Pozor, zlý pes.
Sakana - nebezpečí
Jeciat cherum - nouzový východ

Mišpatim chašuvim. Důležité věty.

Adoni hanehag, haiš šeniknas leotobus nire chašud. - Pane řidiči, člověk vstoupivší do autobusu se zdá podezřelý.
Le mi ješ hatik? - Čí je tato taška?
Šeli. - Moje. (uslyšíte li toto, je pravděpodobné, že se nestane vůbec nic)
Le mi ješ hamizvada? - Čí je toto zavazadlo?
Le mi ješ hačimidan? - Čí je toto vojenské zavazadlo? (rusofilové jistě odhalili ruský ”čemodan” , česky řečeno kufr. ”Čimidan” je slangový výraz pro vojenské zavazadlo, obrovský pytel, který obvykle nosí vojáci. Nebo teroristé, kteří se za vojáky pouze vydávají,…)
Efšar lkabel kos majim? - Mohu dostat sklenici vody?
Hamechablim holchim li et haacabim. - Teroristé mi lezou na nervy.
Šamati bum gadol ve ani lo zocher/zocheret šum davar. - Slyšel/slyšela jsem veliký bum už si nic nepamatuji.
Ein-li keevim, ani bešok. - Nemám bolesti, jsem v šoku.
Nimca po rofe? - Je zde lékař? Nalézá se zde lékař?
Choveš! - Zdravotník!
Nimcet po iša beherajon! - Je zde těhotná žena!

Teudot ve od - Průkazy/Osvědčení/Doklady a ostatní
Teudat zehut - občanský průkaz
Teudat bagrut - maturitní vysvědčení
Teudat ptira - úmrtní list
Darkon - cestovní pas
Ršion nhiga - řidičský průkaz
Bituach - pojištění
Ktovet - adresa
Mikcoa - povolání
Ezrachut - státní příslušnost, národnost
Chtima - podpis (podstatné jméno)
Lachtom - podepsat (sloveso)
Ravak, ravaka - svobodný, svobodná
Nasui, nesua - ženatý, vdaná
Garuš, gruša - rozvedený, rozvedená

Mišpatim. - Věty.
Ani rak tajar/tajeret. - Jsem jen turista/turistka.
Beemet amarti hakol šejadati. - Opravdu jsem řekl/řekla, vše, co jsem věděl/věděla.
Hine hadarkon šeli. - Zde je můj cestovní pas.
Efšar lhitkašer lešagritut? - Je možné se spojit s velvyslanectvím?


Kešer ve kesef - Spojení a peníze
Beit doar - pošta (budova)
Doar - pošta
Doar avir - letecká pošta
Doar elektroni - elektronická pošta, e-mail
Michtav - dopis
Michtav dachuf - expres (expresní dopis)
Gluja - pohlednice
Gluja baarec - korespondenční lístek
Chavila - balík
Bul - poštovní známka
Bank - banka
Hachlafat ksafim - směnárna
Delpek - přepážka, pultík
Kesef - peníze
Kesef mzuman - peníze na hotovosti (cash)
Ček - šek
Kupa - pokladna
Kupait - pokladní
Chešbon - účet
Šuk menajot - trh s akciemi, burza
Menaja - akcie
Iš asakim - obchodník, byznysmen
Ešet asakim - obchodnice, byznysmenka, businesswoman
Internet kafe - internetová kavárna
Machšev - počítač
Tochnit - program
Hodaa ktuva - SMS
Atar - stránka na internetu
Daf habait - home page, domovská stránka
Štrudel - zavináč, @ (všiměte si, že čeština a hebrejština jsou jediné jazyky, které tomuto znaku říkají podle typického jídla)
Mišpatim. - Věty.
Raciti lišloach michtav le Čechia. - Chtěl/chtěla (pro oba rody stejné) jsem poslat dopis do Čech.
Efšar lešalem po o bakupa? - Je možné zaplatit zde nebo v pokladně?
Kama ze? - Kolik to dělá?
Efšar lhachlif eurim/dolarim le škalim? - Je možno si vyměnit euro/dolary na šekely?
I efšar lšalem bedelpek šeli. - Na mé přepážce nemůžete platit.
Ani muchrach/muchracha ldaber im hamnahel/hamnahelet. - Musím (mužský/ženský rod) mluvit s ředitelem/ředitelkou.


LEKCE IV.
6.11.2002 Mideast (Ranaana)

Anachnu bekniot. - Nakupujeme
Kenion - obchodní dům, obchodní centrum
Chanut - obchod
Makolet - koloniál (smíšené zboží)
Supermarket - supermarket
Šuk - trh
Ofna acharona - poslední móda
Michnasajim - kalhoty
Chacait - sukně
Chacait aruka - dlouhá sukně
Chacait kcara - krátká sukně
Lvanim - spodní prádlo
Tachtonim - spodní kalhotky, trenýrky
Chazija - podprsenka
Gufia - košilka, rambovské tičko
Chulca - košile
Chulcat tí - tričko (pro anglicky mluvící T-shirt)
Šarvul - rukáv
Šarvul kacar - krátký rukáv
Šarvul aroch - dlouhý rukáv
Garbaim - ponožky
Magafajim - zimní boty, kozačky, kanady, holínky
Ardalaim - galoše, holínky
Naalajim - boty
Sandalim - sandály
Ekev - podpatek, nebo pata
Akevim - podpatky, nebo paty
Bli/im akevim - bez/s podpatků/y
Naalalej bait - přezůvky, domácí boty, domácí obuv
Chagora - opasek, pásek
Kfafot - rukavice (množné číslo)
Kaftor - knoflík, tlačítko
Mitpachat - šátek
Caif - šátek
Eniva - kravata
Rochsan - zip, zdrhovadlo
Miškafaim - brýle
Miškefei šemeš - Sluneční brýle
Katan - malý
Gadol - velký

Cevaot - Barvy
Adom - červený
Aduma - červená
Admoni - načervenalý,-á
Adamdam - načervenalý,-á
Varod - růžový
Vruda - růřová
Veradrad - narůžovělý,-á
Chum - hnědý
Chuma - hnědá
Kachol - modrý
Kchula - modrá
K:chalchal - namodralý,-á
Jarok - zelený
Jruka - zelená
Jerakrak - nazelenalý,- á
Katom - oranžový
Ktuma - oranžová
Ktamtam - naoranžovělý, -á
Lavan - bílý
Lvana - bílá
Lvanvan - nabělalý, - á
Sagul - fialový
Segola - fialová
Segelgana - fialovělý –á
Cahov - žlutý
C:huba - žlutá
Cehavhav - nažloutlý, -á
Šachor - černý
Šchora - černá
Šecharchar - načernalý
Afor - šedý
Afora - šedá
Afarpar - našedlý,-á
Tchelet - azurový, azurová (nesklonné)
Béž - béžový, béžová

Mišpatim chašuvim. Důležité věty.

Slach li, gveret, ejfo hakenjon? - Promiňte paní, kde je Kenjon?

Šalom, efšhar lhikanes? - Dobrý den, je možno vstoupit? (ptáme se zdvořile významně se
tvářícího muže před obchodem, který jej hlídá, aby kupující nevybuchovali.)

Hatik. - Tu tašku. (říká nám hlídač a sápe se nám do tašky, zda nemáme detonátor. Je dobré tašku ukázat. Jinak nenakoupíte.)

Bvakaša, ejfo bgadim lenašim? - Prosím, kde jsou dámské oděvy?

Efšar limdot et hachulca? - Je možné si vyzkoušet tu košili?

Efšar limdod et hamichnasajim? - Je možné si vyzkoušet ty kalhoty?

Lo matim li. - Nepadne mi to. Nesedí mi to.

Ješ mispar joter gadol/katan? - Máte o číslo větší/menší?

Išti cricha chacait chadaša. - Moje žena potřebuje novou sukni.

Baali carich miknasajim chadašim. - Můj manžel potřebuje nové kalhoty.

Efšar limdot et hachulca? - Je možné si vyzkoušet tu košili?

Bvakaša, na lharot oti miknasajim begaven acher. - Prosím, ukaž mi kalhoty v jiném odstínu.

Zehu cijur az, ze lo canua. - To je moc křiklavý design, to není cnostné.

Haješ lachem chacait bemida šeli? - Máte sukni v mojí velikosti?

Lo matim li.  - Nepadne mi to. Nesedí mi to.

Ani mictaer/et, eineinu. -  Bouhžel (m/ž rod) nemáme.

Ani roca lhitmoded ethachacait haze. - Chci si vyzkoušet tuto sukni.

Hachacait munachat li jafe/lo jafe. - Ta sukně mi sluší/nesluší.

Efšar lhachlif ota/oto bemešech hašavua, carich rak lišmor al hachešbon. - Je možné ji/ho vyměnit, je potřeba jen hlídat (neztratit) účet.

Hajeladim šelanu crichim tachtonim chadašim. - Naše děti potřebují nové spoďáry.Ecel harofe/harofa. U lékaře/lékařky

Beit hacholim - nemocnice
Beit mešugaim - blázinec (Lunatic asylum)
Machala - nemoc
Hedkef lev - infarkt
Cahevet - žloutenka
Kalevet - vzteklina
Sakeret - cukrovka
Machalat hape vehatlagim. - slintavka a kulhavka (u lidí Kreutzwell-Jakobova nemoc)
Sartan - rakovina
Šilšul - průjem
Chole/a nefeš - duševně chorý/á
Šafui - duševně chorý/á
Lo šafui - duševně zdravý/á
Lhitašpez/mitašpez/mitašpezet - Hospitalizovat/já jsem hospitalizován/já jsem hopitalizována (všiměte si, jak je to podobné slovu špitál = nemocnice)
Koev li - bolí mne (orgán v mužském gramatickém rodě)
Koevet li - bolí mně (orgán v ženské gramatickém rodě)
Keevim - bolesti
Adoni harofe, koevet li haroš. - Pane doktore, bolí mne hlava
Gveret harofa koevet li haroš. - Paní doktorko, bolí mne hlava.
Ješ li keevim ba beten. - Mám bolesti v břiše.
Šeled - skelet, kostra
Ecem/acamot - kost/kosti
Eivar/eivarim - orgán/orgány
Eivarei hamin - pohlavní orgány
Šavarti hajad/haregel. - Zlomil/a jsem si ruku/nohu.
Hajad/haregel šeli nišbar. - Mám zlomenou nohu/ruku.
Gulgolet - lebka (vzpomínáte, kde ukřižovali Ježíše Krista? To místo se jmenovalo Golgota)
Katef/ktefajim - rameno/ramena
Amud šidra - páteř
Rofe našim. - gynekolog
Ani beherajon. - Jsem těhotná.
Beicit - vaječníky
Rechem - děloha
Machzor - menses
Chaze - hruď
Šad/šadajim - ňadro/ňadra
Ješ li lachac daam namuch/gvoha - Mám nízký/vysoký tlak.
Berech/birkájim koleno/kolena - Mifrak/mifrakim kloub/klouby
Akev/akevim - pata/paty
Akev achiles - achilovka
Gid - šlacha
Rea/reot - plíce/plíce (množné číslo)
Klaiot - ledviny
Kaved - játra
Keiva - žaludek
Šihuk - škytavka
Gihuk - říhání
Sarefet - bránice
Cela - žebro
Claot - žebra/žebírka
Vrid - tepna
Orek - žíla
Drachei daam - krevní cesty
Mei/maim - střevo/střeva (zde se nedejte mýlit, maim a majim= střeva a voda je rozdíl. V písemné hebrejštině je to jasné na první pohled)
mei dak - tenké střevo
mei gas - tlusté střevo (vzpomeňte si, že ve slovenštině se říká “hrubé črevo” ; o slově “gas” budeme hovořit v závěru mého kursu)
traisarion - dvanáctník (treisar je hebrejsky tucet)
Kis hamaara - žlučník (vzpomeňte na Pesachovou Hagadu, kde maaror je hořký,…)
tchol - slezina
Lavlav - pancreas, slinivka břišní
Moach - mozek
Daam - krev
Ldamem/mdamem/mdamemet - Krvácet/krvácím, mužský rod/krvácím, ženský rod
Gidul - nádor
Miškafajim - brýle
Rofe šinajim - zubař
Šen - zub
Šen bina - zub moudrosti

Mišpatim. - Věty.

Ani lo margiš/margiša tov, ani roce/roca lhitašpez. - Necítím se dobře, chci být hospitalizován/hospitalizována.

Titpašet/titpašti, bvakaša. - Prosím, svlékněte se (mužský a ženský rod)

Ješ li hargaša še ani beherajon. - Mám pocit, že jsem těhotná.

Ein li koach. - Nemám sílu.

Ješ li šilšul. - Mám průjem.

Ba li lhaki. - Chce se mi zvracet.

Ješ lach bituach? - Jsi pojištěná?

Ken, ješ li tofes bišvil chevrat bituach, mmale et hatofes, bvakaša. - Ano, mám pro tebe formulář k vyplnění od mé pojišťovací společnosti, prosím, vyplň ho. (to říkáte jako turisté svému ošetřujícímu lékaři)Hebrejština - lekce Vesmír
17.6.2003 Mideast (Ranaana)

Vychází v pátek 20. června 2003, na paměť nedožitých 49. narozenin Ilana Ramona, zichrono livracha, čest jeho památce, zichronam livracham, čest jejich památce!

Původně to měl být jen rozverný slovníček o vesmíru, zdá se však, že lekci jsme dostali všichni. Intenzivní vyšetřování nehody raketoplánu Columbia zatím nedospělo k žádnému konkrétnímu závěru. Nejpravděpodobnější, avšak nikoli potvrzená, je verze o porušení náběžné hrany levého křídla raketoplánu v 81 sekundě po startu. Shluk pěny o hmotnosti cca 1 kg narazil ve startovací rychlosti do jednoho či více tepelných kachlíčků levého křídla, čímž je poškodil více, než si experti a inženýři NASA původně mysleli. Touto puklinou později při zpětném vstupu do atmosféry pronikly dovnitř horké plyny, roztavily co se dalo a následně způsobily poškození skladební celistvosti, což mělo za následek rozpad raketoplánu a smrt posádky. Anebo to všechno bylo úplně jinak.

Z nehody raketoplánu Columbia si NASA vzala ponaučení v podobě návrhu zvýšených bezpečnostních opatření pro budoucí starty raketoplánů:

- Všichni kosmonauti budou cvičení pro výstup do vesmíru a k opravě poškozené tepelné izolace.

- Každý raketoplán s sebou poveze náhladní kachlíčky tepelné ochrany.

- Experti a inženýži NASA vyvinou technologii, pomocí které se bude moci kosmonaut chytit na náběžné hraně křídel raketoplánu a eventuelně vyměnit poškozený tepelný kachlíček. Pokud se zjistí, že není možné umístit zábradlí či madla na náběžné hraně křídel, bude se uvažovat jak jinak by to bylo technologicky uskutečnitelné.

- Každý raketoplán bude mít mezipřistání na Mezinárodní Vesmírné Stanici (ISS), aby se mohli kosmonauti podívat, zda je jejich raketoplán v pořádku. Kdyby třeba nebyl, mohli by se na čas uchýlit na ISS a vyčkat do evakuace jiným raketoplánem či jiným ruským vesmírným plavidlem. (Toto se netýká jediné mise, té která bude opravovat Hubbleův teleskop. Orbita k teleskopu a orbita ISS se míjejí v prostoru a raketoplán nemá dost paliva, aby zvládl oba cíle.)

Slovy klasika Freddy Mercuryho: „Show musí pokračovat!(Show must go on!)“ či slovy vdovy velitele STS-107 Columbia paní Evelyn Husband ové : „Opravte to a leťte znovu.“ ('Fix it and fly again'), modlím se za všechny kosmonauty a za let druhého izraelského kosmonauta. Amen.

Astronaut jisraeli raši - První izraelský kosmonaut
Jisraeli bechalal - Izraelec ve vesmíru
Aluf mišne Ilan Ramon - Plukovník Ilan Ramon
Tafkid bcevet - Úkol v posádce
Astronaut - kosmonaut, astronaut
Chalal - vesmír, prostor (anglicky doslova space)
Chalalit - vesmírná loď
Hamraa - vzlet
Maaboret chalal - vesmírný raketoplán
Maaboret - raketoplán
Tachanat chalal - vesmírná stanice
Tachanat chalal benleumi - Mezinárodní vesmírná stanice
Te - kokpit, místo pro pilota
Aklim - klima, podnebí
Kvida - gravitace, přitažlivost
I kvida - beztíže, bez gravitace, mikrogravitace
Choser miškal - bez hmotnosti, absence hmotnosti, beztíže
Macav i kvida - stav beztíže
Mikro-kvida - mikrogravitace
Kvucatajim - dvě skupiny
Hacevet hakachol - Modrý tým
Hacevet haadom - Červený tým
Cevet - posádka
Kadur haarec - Zeměkoule, Země
Msima - mise
Nisaion - pokus, zkušenost
Nisaion madai - vědecký pokus
Handasa genetit - genetické inženýrství
Mumche - odborník, specialista
Mumchit - odbornice, specialistka
Mumche hamsima - specialista mise
Mumchit hamsima - specialistka mise
Mumche mitan - specialista na užitné zatížení
Mfaked mitan - velitel užitného zatížení
Mfaked hamsima - velitel mise
Madan - vědec
Madait - vědkyně
Mada - věda
Chalifat chalal - oblek, kombinéza do vesmíru
Chalifat lachac katom - oranžová tlaková kombinéza
Masechat chamcan - kyslíková maska
Nozel - kapalina, tekutina
Zchuchit - sklo
Gaviš - krystal
Gvišim - krystaly
Gibui - zapezpečení, podpora, rezerva, náhradník, záskok (backup)
Chamcan - kyslík
Hadmaja - simulace
Simulator - simulátor
Kaf Kenedy - Cape Kennedy, Kennedyho mys
Klaustrofobia (pachad mmekomot sgurim) - klaustrofobie (strach z uzavřených prostor)
Ason gadol - velká katastrofa
Nchita - přistání
Nchitat cherum - nouzové přistání
Meikal hadelek - nádrž na palivo, palivová nádrž
Kecef - pěna
Bidud - izolace
Kecef habidud - pěnová izolace, izolační pěna
Ariach - cihla, dlažební kostka, dlaždice, kachlíček, destička (anglicky tile)
Nechelaš - oslabený
Lachac - tlak
Kanaf - křídlo
Chazit - příď
Tachtit - záď
Knisa leatmosfera - vstup do atmosféry
Gachon - břicho, trup
Cilum milavjan harigul - snímek ze špionážníhu satelitu
Mšubaš - selhání, ne v pořádku, nefunkční
Nezek - poškození, škoda
Achzari - krutý
Chašmal stati - statická elektřina
Kufsat šchora - černá skřínka
Mišpatim mehaitonot. - Věty z novin.
Ilan Ramon bikeš vekibel et hamazon kašer. - Ilan Ramon požádal a dostal košer jídlo.

Ani ohev otach, Rona. Miluji tě, Rono. (Rona je vdova prvního izraelského kosmonauta)

Ani ohev et hajeladim. - Miluji děti.

Ilan Ramon šugar lechalal. - Ilan Ramon byl vyslán do vesmíru.

Anašei hacevet lo crichim lilboš chalifot chalal ve masechat chamcan. - Lidé z posádky si nemusí obléci vesmírné kombinézy ani kyslíkové masky.

Ramon jihije acharai al chakar šel aerosolim aklim kadur haarec. - Ramon bude odpovědný za výzkum aerosolů v podnebí Země.

Hanisui osek begadil gvišim bechalal btnai kvida. - Pokus, který má co do činění s růstem krystalů ve vesmíru za gravitačních podmínek.

Leastronautim hachajim veovdim bechalal ješ crichei higiena domit leelu haanašim še al pnei kadur-haarec. - Kosmonauti žijící a pracující ve vesmíru mají podobné hygienické potřeby jako lidé, kteří jsou na Zeměkouli.

Haim Hjuston jodea šeješ beaja? - Jestlipak Huston věděl, že je problém?

Hakolumbia avda, ein niculim. - Columbie je ztracená, nejsou přeživší. (prezident USA George W. Bush doslova řekl: „Columbia is lost. There are no survivors.“ Francouzsky : „Columbia est perdue. Il n´y a pas de survivants.“)

Lo haita lcevet šum efšarujot milut. - Posádka neměla šanci k úniku.

Pro zajímavost :
Česky se řekne Raketoplán, anglicky Spaceshuttle, francouzsky Navette, hebrejsky Maaboret.

___________Hl.Stránka_________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____