Vzpomínka na Dr.Barucha Goldsteina

Na jistých www stránkách které si hrají na "židovské" se objevilo drzé, ulhané a hloupé tvrzení ,že: "Židé na celém světě považují Barucha Goldsteina za sprostého vraha". Autor stránek je hlupák, jehož znalosti židovské historie jsou jako ementál (např. Goldu Meir považoval za muže...) Abych napravil tuto pohanu vrženou na doktora Goldsteina přináším tento článek.

Ná závěr uvádím oficiální stanovisko JDL (Jewish Defense League) k osobám Dr. Barucha Goldsteina a Jigala Amira.

NÁPIS NA PAMÁTNÍKU Dr.Goldsteina:
"ZDE LEŽÍ SVATÝ, Dr.Baruch Kappel Goldstein, požehnaná je vzpomínka na spravedlivého a svatého muže, Bůh pomstí krev toho, kdo věnoval svou duši Židům, židovskému náboženství a židovské zemi. Jeho ruce jsou nevinné a jeho srdce je čisté. On byl zabit jako mučedník boha na 14.Adar, Purim, roku 5754."


Dr. Baruch Goldstein byl v Brooklynu narozený Židovský aktivista žijící v Izraeli. V pátek 25.února 1994, v Jeskyni patriarchů, v Hebronu zabil 29 muslimů. Po té byl muslimi ubyt k smrti. Téměř celý život Dr.Goldstein sloužil jako lékař v izraelské armádě, nejprve jako branec, pak v silách rezervy. Celá léta se dnes a denně setkával s palestinskými zvěrstvy a terorismem páchaným na Židech. Po konci jeho aktivní služby, se stal lékařem a žil jako osadník v Kiryat Arba(Hebron). Kdo nebyl nikdy v Hebronu nikdy nepochopí co se tam vlastně děje. Snad jako malá ilustrace poslouží toto: okolo Židovské osady stojí v odstupech 150metrů celou noc hlídky po dvou vojácích ,jeden vždy stojí aby viděl včas plížící se palestince ....

Dr.Baruch Goldstein byl pohřben v parku, který sám založil na památku rabiho Kahana, když byl členem místní městské rady v Kiryat Arba. Celé roky byl jeho památník poutním místem. Lidé z celého světa přicházeli k jeho hrobu modlili se a uctívali jeho památku. Místní Náboženská Rada v Kiryat Arba prohlásila park za hřbitov. Postupně okolo hrobky vyrostli chodníčky, lampy a další části nezbytné k provozu památníku.

To však v roce 1998 popudilo Rona Cohena (ministr průmyslu) a ten zřejmě proto aby se zalíbil palestincům zahájil aktivní kampan na zničení památníku a přesunu těla na hřbitov v Jeruzalémě. Ministr Cohen naverboval další poslance Knesetu, aby mu pomohli v jeho kampani.
Přátelé Dr. Goldsteina však s pomocí poslanců Knesetu z náboženských stran "Shas" a "Agudath Israel" předešli prosazení Cohenova návrhu. Navrhovaný zákon byl pak změněn na zákaz založení památníků v upomínku na teroristu. Ron Cohen však ještě nebyl spokojený. Prohlašoval, že způsob písma na pohřebním kameni, který velebí Dr. Goldstein a prohlašuje jej za svatého hrdinu, uliční lampy, chodník kolem hrobu, modlitební knížky , skříň a podstavce se svíčkami jsou stejně všemi povážovány za takovýto památník a jako takový by měli být zničeny.
(zvláštní ,že památník na vůdce arabských gangů ze 30tých let A-Din El-Kasam na jehož počest se Hamás ted oslovuje jeho jménem Rona Cohena nezaujal...)

Po dlouhém boji u nejvyššího soudu, bylo v listopadu99 rozhodnuto, že všechny elementy, které obklopují hrob musí být odstraněny. Věc způsobu nápisu na pohřebním kameni bude rozhodnutá v budoucnu.
Ve středu 29.prosince1999, stovky policistů přijely do Kiryat Arba zničit elementy kolem hrobu. Někollik set přátel Goldsteina, které vedl Baruch Marzel, Noam Federman, Tiran Polak, a Michael Ben Horin se snažili odradit policii od ničení pomníku. Nic nepomohlo ,že se goldsteinův tatínek Israel Goldstein snažil s pláčem zabránit zničení památníku... Až po mnoho hodinách je policie zatkla a dokončila práci. Mnoho lidí po té přišlo k hrobu a pomodlilo se...

Následující týden, "Neznámí" lidé počmárali hrob El-Kasam a zničily památník na bývalého premiéra Yitzhaka Rabina...

Na uctění památky Dr.Goldsteina budou jeho přátelé během svátku Purim slavit blízko jeho hrobu.

Nillbert


Jaký je postoj JDL k Dr. Boruch Goldsteinovi ?
Dr. Goldstein byl vynikající chirurg, mírný v Yeshivě vzdělaný muž (graduated from both Yeshiva College and the Albert Einstein College of Medicine), který v IDF získal hodnost majora. On byl varován přáteli v armádě, že se připravuje otevřená polní nemocnice v očekávání dalšího vražedného útoku nepřátelskou Arabskou populací v Hebronu během Židovského svátku Purim. Mnoho těchto Arabů stálo před Goldsteinovou synagogou v Jeskyni Patriarchů a ječelo: "Židi na jatka!" Goldstein ztratil 30 blízkých přátel během několika let - byli zavraždění Araby(tzv."palestinci") v oblasti Hevron-Kiryat Arba. Jeden z nich byl syn jeho nejlepšího přítele, Mordechai Lapid; když mu Goldstein běžel dát první pomoc, byl zadržen přítomnými Araby a mladý muž mezitím zemřel. Dodatečně, byl zajištěn důkaz, že Arabové hromadili jídlo a zásoby v odezvě na muslimské volání po masakru při Židovském Purimu ... cítíme, že Goldstein přijal preventivní opatření proti dalšímu Arabskému útoku na Židy. My rozumíme jeho motivaci, jeho žalu a jeho akci.
Je nám ctí, říci: Goldstein byl zakládající člen Židovské Obranné Ligy (JDL).

Jaký je postoj JDL k Yigalu Amirovi ?
My cítíme, že Yigal Amir plýtval svým drahocenným životem. Braní života Rabinovi nestálo za Amirův zničený život , nestálo za strávení zbytku jeho života v Izraelském vězení. Izraelští občané měli postavit Rabina mimo úřad. My věříme, že tajné hlasování, by byl správný způsob, jak se zabývat s Rabinem. A i když byl Rabin zodpovědný za vraždu 18 Židů na palubě lodi Irgunu "Altalena", jeho atentát dal levicovým Židům v Israeli mučedníka, kterého si nezaslouží.

(lod Altalena vezla dodávku amerických zbraní, Židovská vnitřní fronta byla tehdy ještě natolik rozdělená, že tuhle loď se zbraněmi určenými pro pravicový Irgun přepadla levicová Hagana. Irgunisté nechtěli vyvolat bratrovražedný boj a tak dokonce ani neopětovali palbu)

Odkazy: Baruch Goldstein memorial Page , CNN

___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____