Otevřený dopis šéfovi
Neturei karta

  Občane Friedmane,
21.dubna 2004 některé noviny a internetové servery uveřejnili váš článek:"Obušek holokaustu" který jste opět jak je vaším zvykem signoval jako "vrchní rakouský rabín".Mě je hodnota vašeho titulu známa.Vím ,že jste se jím jmenoval sám a znám i vaše názory ,takže váš další pokus o zviditelnění vaší sekty u mne již ten samý den vzbudil pouze pousmání nad lidskou hloupostí. Tentokrát váš pamflet měl ale to štěstí, že ho přetiskl i zahraniční tisk.V následujících dnech váš výtvor zaplavil antisemitské servery na celém světě.Zabývám se studiem antisemitismu na internetu 10 hodin denně a najít na internetu ty "skutečně nebezpečné" stránky není tak jednoduché jak by se mohlo na první pohled zdát. V posledních dnech se ale situace změnila .Stačí zadat do vyhledávače sekvenci slov z vašeho "dílka"...
Podařila se vám zajímavá věc: protlačil jste "svou věc" tam, kde se ještě před týdnem diskutovalo jestli 60 let staré mýdlo s nápisem:"Pravý židovský tuk" za 2000 euro je dobrá koupě.Neonacisté - ti především - a radikální islamisté z vás mají doslova druhé vánoce. Nikde se samozřejmě nezminˇují ,že jste ve skutečnosti jen provinční lžirabín - samozvaný vůdce hrstky brainwashing-selfmademanů.
Pro ně je to již 3 týdny "senzační zpráva".
Téměř všude by však nakonec do pece dali i vás(i když padaly i návrhy o ponechání pro pobavení).Ani "jim" jste se svou hloupostí nezavděčil.I "jim" jste jen k smíchu.Nic víc. Ultraortodoxní židovství ve vašem podání, to jest: zásadně se nedívat na filmy, ale přitom mít internetovou stránku neustále škemrající o příspěvky ve všech arabských dialektech, předstírání asketismu, ale přitom (tajné) braní sponzorských darů od osob jako je Arafat (autor výroku: "...upřímně doufám, že toulaví psi roznesou kosti všech židovských dětí po polopoušti") slouží jen pro pobavení té nejspodnější kategorie lidského odpadu. Nikde jinde se o vás nemluví.Ty, jež se snažíte oslovit, se vašimi výroky VŮBEC nezabývají. Snažíte se dělat ostudu Israeli, ale jste především ostudou sám sobě.

Nillbert Nullingsworth (Žid-na rozdíl od vás) , 13.května 2004

Protože zmíněné "dílo" Moishe Arye Friedmana není již z původního odkazu přístupné tak ho pro plné pochopení kontextu zde přepisuji:

                 Izrael a "obušek holokaustu"
V posledních týdnech se po celém světě vedou bouřlivé diskuse o filmu Mela Gibsona. Zvláště představitelé Státu Izrael a takzvaných "izraelitských kultovních obcí" (židovské náboženské obce) jako pan Spiegel, pan Roman Bronfman, Michel Friedman, Ariel Muzikant aj. se v tomto ohledu vyjádřili krajně provokativně a vznesli vyděračské požadavky vůči katolické církvi a křesťanským národům. Tyto "obce" však nezastupují víře věrné židovství, nýbrž v celém světě bojují proti pravověrným, antisionistickým, ortodoxním Židům dokonce i kriminálními metodami.
Likvidace Palestinců
K filmu samotnému se nemůžeme a nechceme vyjadřovat, protože z morálních a náboženských důvodů zásadně nesledujeme žádné filmy. Vzhledem k záměrně rozněcovanému chaosu bychom však rádi zaujali stanovisko k pozadí tohoto snímku, přičemž se však v tomto článku nebudeme podrobně zabývat událostmi z doby před 2000 lety.
Už asi 58 let se svět musí dívat na to, jak je arabské obyvatelstvo Palestiny likvidováno, připraveno o své sídelní oblasti, z velké části vyhnáno a krvavě pronásledováno státem apartheidu Izraelem. Palestinci přitom nemají šanci se bránit, protože se vždy hned použije "obušek holokaustu", aby byl každý kritik umlčen těmito etnickými čistkami. Izrael přitom vede vlastní holokaust proti Palestincům na rozdíl od barbarství minulosti zcela veřejně před očima celého světa, což nemá v dějinách světa obdoby. Současně se vzbuzuje dojem, že Stát Izrael a takzvané "izraelitské kultovní obce" jsou legitimními zástupci židovství, případně židovského náboženství, přičemž v tomto ohledu není nevinná ani katolická církev a Vatikán. V této situaci docházejí normální občané právem k závěru, že Židé jakožto Židé nebo společnost věřících jsou špatným národem, že jsou brutální a krvežízniví. Ale stejně jako nelze činit věřící Židy odpovědnými za činy od víry odpadlých bolševiků, komunistů atd. židovského původu, platí to i pro sionisty a Izrael, jejichž existence odporuje pravé židovské víře. Pravou židovskou povahu reprezentují statisíce přísně ortodoxních věřících, kteří se podle Boží vůle podřizují různým národům, mezi nimiž žijí, a vždy byli a jsou loajálními občany toho kterého státu. Totéž platí pro Palestinu a ostatní arabské, případně islámské státy, jejichž mimořádné pohostinnosti jsme po staletí s vděčností využívali.
Od víry odpadlí sionisté však jakživ nemohou reprezentovat židovství a jeví se světové veřejnosti zcela správně jako bezbožní vrazi. V této souvislosti je také třeba poukázat na správná konstatování nejvýš řádného politika CDU Dr. Martina Hohmanna, který je v našich obcích po celém světě vážen. Právě v období našeho židovského svátku pesach, kdy nám Bůh v tóře několikrát připomíná, že Židé byli uprchlíky a že se na základě vlastních zkušeností máme chovat k ostatním v těžké situaci milosrdně a citlivě, musíme připomenout, že žádné právo na světě nemůže oněm přibližně 6 milionům palestinských uprchlíků odmítnout jejich návrat do vlasti. Navíc musíme upozornit na to, že to byli právě sionisté, kdo před druhou světovou válkou a během ní masivními prostředky bránil různým zemím přijímat židovské uprchlíky. V této souvislosti to byla katolická světová organizace Caritas, která většině z nich pomohla a zajistila budoucnost.
Sionistické vydírání
Je nám záhadou, proč mezinárodní společenství připouští likvidaci palestinských náboženských vůdců, zatímco takzvané vrchní rabíny Státu Izrael, kteří stojí za všemi krvavými a teroristickými vojenskými akcemi této země, slavnostně a s velkou pompou přijímají všechny vlády světa i Vatikán. Oni však v žádném případě nejsou zástupci židovské víry! To platí i pro hnutí "Kach Kahane Chabad Lubavich", které se vydává za ortodoxní a podporuje teroristické skupiny osidlovatelů a kterému se v Rakousku dostává tak velké podpory. Jedině antisionistické židovství věrné tóře reprezentuje pravou židovskou víru. Je načase, aby to světová veřejnost a také katolická církev a Vatikán uznaly a nenechaly se dále vydírat bohapustými sionisty.
          Autor: Moishe Arye Friedman

Další blábolení tohoto devianta (pokud umíte německy) obdržíte když do vyhledávače zadáte jeho jméno...


Zde je ukázka - odstrašující příklad toho - co je schopen tento exot vypustit z pusy:
Rozhovor s tzv."rabínem" Moishe A. Friedmanem

Jak se stavíte k požadavku pojmout Boha do ústavy EU ?
Že vztah k Bohu je důležitý, neboť to byli ti bezbožní, kdo přispěli k holocaustu a kdo také dnes narušují mír na Blízkém Východě. Tím především míním izraelskou vládu, která odpírá palestinským utečencům jejich samozřejmé právo na návrat a proměnila nyní obrovské oblasti Palestiny v jeden obrovský koncentrační tábor. Jak je na jedné straně možné hovořit o vztahu k Bohu v ústavě EU a pak tak intenzivně podporovat Sharona, jak to činí Berlusconi a Schüssel ? Jak lze hovořit o vztahu k Bohu v ústavě a potom proti ustanovením rakouské ústavy a evropské konvence o lidských právech (čl. 9) nám ortodoxním Židům svévolně odpírat vytvoření vlastní kultovní obce ? Ministryně Gehrerová už dlouho stojí na válečné noze s ústavním soudem, neboť 95% stížností, podaných proti jejím výnosům, bylo také ústavním soudem vyhověno.

Jak se stavíte k chování ministryně vzdělání a osvěty Gehrerové s ohledem na uznání ortodoxní židovské kultovní obce?
Roku 1890 měly úřady tehdejšího Rakouska záměr umožnit také nám přísně věřícím ortodoxním Židům absolutní náboženskou svobodu. A přece potom zákon vydaný říšskou radou - před čímž od začátku experti na ústavu varovali - způsobil přesný opak, jako víře věrní Židé jsme byli nuceně spojeni s reformistickým a sionistickým židovstvím. Následkem toho dle očekávání vyvstala nesnesitelná situace, úmrtím císaře Františka Josefa nebylo přece více možné založit uznávanou ortodoxní židovskou kultovní obec (OJKG), která by měla být přísně oddělena od obcí reformovaných a sionistických, pro celou monarchii. V letech 1934/35 došlo k dalším formálním žádostem o založení této obce, které se však na základě sionistického tlaku vlekly. Až r. 1938 se mnoho ortodoxních od stávající kultovní obce z náboženských důvodů odtrhlo - od té kultovní obce, která po anšlusu spolupracovala s nacistickými úřady a jejichž dokonce pár tisíc funkcionářů na základě kolaborace s nacionálním socialismem druhou světovou válku prožilo nepoškozeno. Adolf Hitler sám vydal výslovné nařízení - zákon o Izraelitech - nechat izraelitské kultovní obce, narozdíl ode všech dalších náboženských společenství, existovat. Po konci války r. 1945 bylo celé představenstvo vídeňské Izraelitské kultovní obce pro tuto kolaboraci zatčeno a zřízenými národními soudy také zčásti odsouzeno. A přece ještě před jejich zatčením podniklo právě toto představenstvo Izraelitské kultovní obce to, že se nařízením prohlásilo výlučně odpovědným za veškeré židovstvo. Tato nařízení byla později skoro všemi experty na ústavu diagnostikována jako zákonu odporující, neboť namísto toho by byl musel být vytvořen zákon jako ten dříve platný z r. 1890. Proto je podle mého názoru veškerá existence stávající Izraelitské kultovní společnosti jednoznačně v rozporu se zákonem. Uvnitř Izraelitské kultovní obce nemohou přísně věřící ortodoxní Židé z důvodů příkazů, kterých mají uposlechnout, skoro vůbec své náboženství praktikovat. Izraelitská kultovní obce vděčíí Adolfovi Hitlerovi za privilegium - které ani jednou neměla církev katolická - moci ihned nechat u členských příspěvků vyrovnat nedoplatky bez jakéhokoliv exekučního řízení.*) Tento neuvěřitelný zákon byl druhou (rakouskou - pozn.) republikou zachován ! A tato situace je udržována paní ministryní Gehrerovou jaksi jako přisluhovačkou izraelitské kultovní obce pracující pod Arielem Muzikantem nečistými metodami v rozporu s článkem 9 Evropské konvence o lidských právech dodnes. Rakousko je jedinou zemí světa, která zabraňuje praktikování víry ortodoxních židovských spoluobčanů a odpírá uznání tradičního židovství. A to, jakkoliv dle mého nálezu ústavního soudu z 2. července 1981 (zák. č. 31/79Sb. # 9185/1981) mají ortodoxní Židé jednoznačné právo zakládat své kultovní obce bez jakéhokoliv dalšího předpokladu. A přece je paní ministryně Gehrerová a její úřady svévolně i přes ústavní soud ignorují!

Zanedlouho budou oslavovány 200. narozeniny Theodora Herzla, zakladatele sionismu. Jak si ceníte Herzlovu osobu a jak se stavíte k plánovaným oslavám?
Theodor Herzl byl pro židovstvo katastrofou. Bezbožný muž, podle studií anglických a amerických psychologů mezinárodního věhlasu pravý psychopat. Jeho děti skončily sebevraždou, on sám nezažil žádný židovský pohřeb. Herzl sám nevěřil tomu, čeho se ve svých knihách dožadoval a čím nicméně jím založenou sionistickou politikou záměrně přivodil katastrofu židovstva, aby mohl být založen stát Izrael. Herzl je pro mně duchovním otcem onoho vývoje, který vedl k holocaustu. To, že nyní má být velice oslavován, ke zmíněné koalici Schüssel - Sharon pasuje.

Rakousko-izraelské vztahy se, jak se zdá, opět zlepšují, a údajně má brzy být v Rakousku akreditován izraelský velvyslanec. Jak se k tomu stavíte vy ?
Rakousko-izraelské vztahy nemají nic co do činění s rakousko-židovskými vztahy. Musí se zkrátka rozlišovat mezi židovstvím a Izraelem, což nečiní ti, kteří chtějí každou kritiku Izraele znemožnit. Kdyby Rakušané věděli, co vše bylo pro návrat izraelského velvyslance vykonáno, a sice proti vlastním zájmům Rakouska, bylo by politické zemětřesení. Dosud se žádná rakouská vláda nedala tolik vydírat, jako Schüsselova. Zvláště paní ministrině Gehrerová nechala ze sebe udělat přisluhovačku sionistických zájmů. Její úředníci vypouštějí jeden podezřelý akt za druhým, aby uznání naší kultovní obce zabránili a ORF (Rakouský rozhlas a televize, pozn.) s jejich panem Mückem jako odpovědným se zdráhají ve zpravodajství byť i jen ohlásit, že těmito nepořádstvy se již zabývá národní prokuratura. Paní ministryně Gehrerová zneužívá peníze rakouských daňových poplatníků na pochybné instituce Izraelitské kultovní obce a sionistické školy, ve kterých se vytváří živná půda pro násilné osidlovatele Palestiny. To je v rámci EU bezpochyby ilegální ! Paní ministryně Gehrerová se po usnesení rakouského parlamentu ze začátku roku 2001, kterým teprve musela být udělána konečná čára za požadavky na odškodnění před tím, než budou provedeny další platby, tím, že vystavila zemské hejtmany nátlaku, aby platby byly uskutečněny z jejich strany, dopustila jednání, které bylo jednoznačně v rozporu s národním zájmem Rakouska. Dlouhodobě může tato politika přivést Rakousko do záhuby. Bylo by lépe, kdyby izraelský velvyslanec zůstal doma. S ním by přišli do země další ozbrojení agenti Mossadu, kteří představují pro ortodoxní Židy obzvláštní bezpečnostní riziko a byli již dosud účastni na vysoce kriminálních činech.

Pane Friedmane, v EU se nedávno prováděl průzkum veřejného mínění, který dokázal, že okolo 59% Evropanů považuje stát Izrael za největší nebezpečí pro světový mír. Je proto těch kolem 59% Evropanů antisemity?
V Evropě a v Rakousku obzvláště je již delší dobu ohrožena svoboda názoru; vždyť musíme konstatovat, že v rozporu s čl. 10 Evropské konvence o lidských právech je u nás stále více myšlenek a vyjádření, která spadají pod princip svobody názoru, tabuizováno a zakazováno. Provede-li se celosvětový průzkum veřejného mínění u víře věrného a tím tradičně antisionistického židovstva po celém světě, jistě odpoví 100% dotázaných, že celosvětově největším nebezpečím pro nás Židy samé, pro naší bezpečnost, je stát Izrael. Před založením státu Izrael mohli žít Židé ve všech islámských státech téměř neobtěžováni, což není více případem dneška. Sionističtí Židé nesou na holocaustu přinejmenším spoluvinu a extrémním způsobem škodí pravému víře věrnému židovstvu na celém světě. Je prokazatelné, že sionistické kruhy pogromy dokonce organizovaly, aby tak podpořily připravenost jít do Palestiny.

Alexander Solženicyn, nositel Nobelovy ceny za literaturu a uznávaný ruský básník, nedávno zveřejnil druhý díl svého díla o Rusech a Židech "200 let spolu". Přitom detailně vysvětluje, že bolševická revoluce 1917 a po ní následující bolševický teror, který se děl se silnou účastí ruských Židů. Je toto výlev nějakého typicky ruského antisemitismu? A odpovídá-li to pravdě, proč to bylo tak?
Se zjištěními Alexandera Solženicyna plně souhlasím, neboť právem konstatuje, že na bolševické revoluci a diktatuře účastné osoby židovského původu neměly vůbec nic do činění s tradičním židovstvím, nýbrž že to byli extremističtí bezbožníci. Víře věrní Židé patřili k prvním obětem bolševiků. Nesčíslně jich bylo zavražděno nebo vyhnáno. Přitom musíme však také uvážit, že ne všichni bolševici označení jako "židovští" byli opravdu židovského původu - podobně jako u Izraelitské kultovní obce Rakouska mnoho členů vůbec není židovského původu, jako např.. generální tajemník Dr. Avshalom Hodik. To je tím pozoruhodnější, jak tato Izraelitská kultovní obec, která toho od židovského náboženství má na klobouku ve skutečnosti málo, nás víře věrné stoupence židovstva pronásleduje.

Nedávno z úřadu propuštěný dlouholetý malajsijský ministerský předseda hovořil v ostře kritizujícím projevu o tom, že si islámský svět musí vzít příklad ze Židů, neboť těm se podařilo získat velký a světový vliv na politiku i hospodářství. Považujete kritiku tohoto projevu za oprávněnou?
Za prvé malajsijský ministerský předseda hovořil výslovně o státu Izrael a zřetelně dal najevo, že v žádném případě nemínil židy jako Židy; za druhé se nemůže a nesmí nikomu zakazovat užívání svobody názoru a projevu; za třetí a zcela zásadně: Mahatirovi šlo o to, aby obyvatelstvu své země srozumitelně vysvětlil ideu islámské bratrské pomoci bez teroru a prolévání krve, která se proti státu teroru a apartheidu Izrael staví v obranu výlučně hospodářskými a politickými metodami. Ten projev byl tedy velmi lidským a nábožensky i morálně zdůvodněným pokusem přispět k skutečnému řešení konfliktu. To, že se proti tomu staví sionistické kruhy, není divu, neboť jako opravdoví teroristé bezpodmínečně teror potřebují, aby před světovou veřejností zdůvodnili vlastní činy a umlčeli kritiky. Nicméně z úřadu propuštěný malajsijský ministerský předseda Mahatir je ve skutečnosti dobrým přítelem židovských společenství a tím absolutně žádným nepřítelem židovstva, nýbrž jen politického sionismu.

Jeden křesťansko-demokratický politik v těchto dnech stojí v křížové palbě kritiky, protože prohlásil, že přesně tak málo jako se v případě Německa může hovořit o "národu pachatelů", se může toto činit u Židů, jakkoliv mnoho z nich se podílelo na hanebných činech komunistické revoluce. Že jak nacionální socialističtí zločinci tak také bolševičtí zločinci byli víceméně lidmi, kteří odpadli od svého Boha, křesťané jak Židé. Co máte na tomto vyjádření?
Hohmann měl ve svém vyjádření plnou pravdu. Za prvé se v židovském náboženství nenachází pojem "národa pachatelů", v Bibli i Talmudu je vyloučeno a absolutní nesmysl označovat celý národ kvůli činům jednotlivců za národ pachatelů. Za druhé jsou Židé národem jen svým náboženstvím: Proto jak bolševici tak také sionisté jako bezbožní v žádném případě k židovskému národu nepatří - naopak oběma těmito skupinami bylo přísně věřící ortodoxní židovstvo vždy pronásledováno. Je špatné, že v Německu není možné se proti Izraeli, sionismu nebo proti od víry odpadlým bolševikům židovského původu kriticky vyjádřit. Jen si vzpomínám na osud námi všemi váženého německého politika a bývalého ministra zahraničí Jürgena Möllemanna, jenž klopýtl kvůli svým poctivým, vyrovnaným a opodstatněným výrokům o politice Izraele porušující všechny rezoluce OSN, nejen politicky, nýbrž - podle všeho zdání - byl snad chladnokrevně zavražděn. Také Möllemann vždy spravedlivě rozlišoval mezi Židy a sionisty - a na rukou některých německých politiků vzhledem k záhadné smrti Möllemanna lpí krev, jedno zda to byla vražda nebo sebevražda.

V Rakousku je dle úvodem citovaného průzkumu veřejného mínění v EU téměř 70% lidí názoru, že Izrael je největším nebezpečím pro světový mír. Jsou tím Rakušané největšími antisemity a pocítil jste Vy od doby, co žijete v Rakousku, antisemitismus?
Ne, vlastní problém neleží u Rakušanů, kteří nechtějí rozlišovat mezi Židy a sionisty. Kritika Izraele se nesmí s antijudaismem nebo antisemitismem. Velká část sionistů není ani židovského původu**), zatímco Arabové bez otázky semity jsou. Izrael odpovídá katastrofální politikou etnických čistek a apartheidu, my víře věrní Židé nemáme v žádném případě sympatie k tomuto státu, který považujeme pro pravé, Bohem sezdané židovstvo, za katastrofu. Jen cestou duchovní, tím, že činíme vůli Boží, nám bude Země zaslíbená, Izrael, navrácen, nikdy ne působením mocí a násilím, vojenskými nebo politickými opatřeními, které my víře věrní Židé odmítáme. Náš Bohem nám uložený osud je diaspora a tím pokojné podřízení se zákonům té země, ve které žijeme.

Jak vidíte problém údajného nebo skutečného antisemitismu v jiných zemích?
Opravdovými antisemity jsou pro nás ti, kteří se sionisty spolupracují. Sionisté zřídili v Izraeli stát teroru a apartheidu, který pronásleduje (semitské) Palestince, a mezinárodně z obchodních a mocenských zájmů se zabývají průmyslem holocaustu. My víře věrní Židé nechceme nic jiného, než žít pokojně a jako dobří občané naší nynější země a svobodně moci praktikovat své náboženství - v tom nikdo popud k antisemitismu nenalezne. Avšak pokud nebude zaručeno právo na svobodu myšlení a projevu dle článku 10 Evropské konvence o lidských právech a pravicově smýšlející lidé alarmujícími kriminálními metodami zabíjeni nebo umlčováni, pokud budou nadále používány morální obušky průmyslu holocaustu a nyní dokonce používány proti islámskému světu, řízne se v první řadě do vlastního masa a takzvaný antisemitismus bude věčným příběhem.

*) Poznámka k českému překladu: V Rakousku tradičně občané museli a musí dodnes přispívat na církev odvody ze svých platů. Proto je v řadě rakouských osobních dokladů (např.. daňových přiznáních, osobních dotaznících atp.) rubrika "věrovyznání". Praxe je taková, že občan nebyl a není povinen tuto rubriku vyplnit či může napsat "bez vyznání". Pokud však v této rubrice uvede svou víru, vezme tím na sebe povinnost přispívat na její církev. Většina Rakušanů je katolická, je to tradice země a jejího národa.
**) Podle revizionistů: Mnoho Židů, zejména z východní a jihovýchodní Evropy, nejsou skutečně pravými Židy, těmi, jejichž prapůvodní rodokmen začal v Izraeli. Jsou to ve velkém procentu dávní potomci říše Chazarů, která existovala v 6. až 8. století po Kristu a rozkládala se od jižní části Uralu přes Kazachstán a jižní část Ruska a Ukrajiny, tedy i kolem Kavkazu a Černého moře až na Balkán. A její vládci přijali židovské náboženství jako státní. Chazaři sami byli turkotatarského původu. Ovšem ve své říši ovládli mnoho jiných národů a obrátili na židovskou víru.


Co jsou vlastně zač ?

Kdo nebo co je vlastně Neturei Karta?
Jedná se o malou odštěpeneckou sektu středověkých tmářů, vedenou voluntaristickou klikou pološílených lžirabínů, která se r.1938 v Jeruzalémě odtrhla ze strany Agudat Jisrael. Je částečně financována s peněz OOP , ostře bojuje proti existenci Izraele a podporuje palestince. Tento gang se pojmenoval Neturei Karta. Aramejsky to znamená „strážcové města“ a je to založeno na příběhu z Jeruzalémského Talmudu (traktát Hagíga, 76c), v němž rabi Jehuda Ha-Nási (rabi Juda Princ) poslal rabi Hijju a rabi Ašiho na inspekční pastorační cestu. V jednom městě chtěli vidět "strážce města" a napochodovala před ně městská garda. Hijja a Aši však řekli, že to nejsou praví strážci města, a když se obyvatelé ptali, kdo by to tedy měl být, řekli: "Zákoníci a žáci". Neturei Karta se tedy považují za "strážce" duchovní čistoty judaismu. Příslušníci Neturei Karty šli ve všem proti duchu doby, který židy zachvátil. Zatímco ostatní Židé se do Palestiny masově stěhovali, charedim z Neturei Karty se odtud vystěhovávali – hlavně do USA. Důvodem k jejich odchodu z Palestiny byla údajně "šikana" ze strany sionistů. Dnes je největší koncentrace členů Neturei Karty v americkém státě New York, zejména v Brooklynu. Členů Neturei Karty je dnes cca 5 000. Většina členů Neturei Karty pochází z maďarských Židů, usazených v jeruzalémském Starém Městě od počátku 19. století. Byli to menší obchodníci a řemeslníci, kteří obětovali většinu času studiu Talmudu a jiných svatých textů. Na konci 19. století se podíleli na vytvoření nové čtvrti mimo hranice města, aby zmírnili přelidněnost Starého Města, a nyní jsou většinou soustředěni v sousedství Batej Ungarin a většího Mea Šearim. Zatímco mnozí v Neturei Kartě volili prostě ignorovat Stát Izrael, okrajová radikální skupina podnikala aktivní kroky k jeho zničení a odstranění na dobu do příchodu Mesiáše. Vůdcem této kliky je "rabi" Moshe Hirsch, samozvaný "ministr zahraničí" Neturei Karty, který je ministrem pro židovské záležitosti v palestinské vládě Jásira Arafata...

Ukázka demagogie šéfů NK:
( Řeč přednesená 20. dubna 2002 ve Washingtonu v přítomnosti rabi Jisroela D. Weisse a jeho stoupenců zastupujících Neturei Kartu při pochodu proti "válce a rasismu" )

Z "úcty k židovskému šabatu" rabi Weiss nemohl osobně řeč pronést (ačkoli používat o šabatu mikrofonu je dovoleno), řeč přednesl jeden z iniciátorů pochodu.

Salam alajkum.
Svět stojí jat hrůzou, když se o ukrutnostech, které se staly na Západním břehu (Jordánu), dovídá stále větší a strašnější detaily.
Všechna slova nestačí k vyjádření bolesti, jakou cítí všechno lidstvo nad neutěšenou situací palestinského lidu.
Po více než sto let jsou Palestinci předmětem pečlivě sestaveného plánu, jak je vyhnat z jejich domovů a jejich země.
Jednou to bylo výbojnou imigrací, později válkou a konečně šíleným ničením a zabíráním majetku.
Taková byla a stále je zločinná činnost sionismu. Ale největším zločinem tohoto dění je, že se to děje ve jménu judaismu a židovského národa!
To je podlá lež!

Judaismus zakazuje a odmítá sionismus. A Tóra pověřuje Židy, aby vždycky bojovali proti sionismu!
Před příchodem sionismu žili muslimové, křesťanští Arabové a Židé mezi sebou ve Svaté zemi v míru! Zeptejte se svých prarodičů! Ti si pamatují na ty mírové dny! A je skutečností, že nyní je vhodný čas poděkovat všem muslimským zemím za jejich mimořádnou pohostinnost po všechny věky!
Kdyby nebylo sionismu, žili bychom nyní opět spolu!
Sionisté lžou, že Bible jim dává právo vyhánět Palestince a podmaňovat si je.
Jak patetický žert! Jsme to my, ortodoxní Židé, kdo věří v Bibli. Sionismus odmítl Bibli stejně, jako celou naši víru.
My víme, co Bible učí. Učí, že nám je zakázáno vládnout zemi. Je nám zakázáno podřizovat si lidi. Učí spravedlnosti. Učí míru. Praví nám, že až přijde Mesiáš, "Národ se už nezvedne proti jinému národu a nepovedou spolu válku." Všechny národy budou společně v míru sloužit Bohu. A v tom je naděje a modlitba židovského lidu.
Ctihodný prezidente Georgi Bushi, vládo Spojených států a jejich dobří občané - jsme nesmírně vděčni za soucit a účast, kterou stále prokazujete Židům v jejich neutěšené situaci v exilu. A jsme vašimi dlužníky za všechny nesčetné dobré skutky a pohostinnost, které jste nám prokázali.
Ale nemyslete si, prosím, že podporou sionistického státu podporujete židovský lid nebo mu nějak pomáháte. Naopak, podporou Izraeli v jeho existenci napomáháte vraždění Arabů i samotných Židů. Pomáháte budovat antisemitismus vůbec, prosíme vás, zastavte podporu Izraeli! Zastavte všechnu pomoc! Zastavte veškerou spolupráci!
Naši židovští bratři, věřící i ještě nevěřící - nenechte se získat sionistickou taktikou teroru!!
Prohlašte hlasitě a zřetelně, že jen ti, kdo plně věří a praktikují naše náboženství, kdo věří v etickou a morální základnu naší víry a kdo zachovávají věrnost Tóře, mohou právem mluvit jménem našeho lidu.
Řekněte světu, hlasitě a zřetelně, že podporujete palestinský stát v CELÉ Svaté zemi, ne navzdory tomu, že jste Židé, ale právě proto!!!
Naši islámští bratři - prosím, nesuďte naší víru a náš lid na základě přechodného šílenství sionismu. Židé byli a vždy budou vašimi přáteli. Nedovolte svému pochopitelnému hněvu, aby vás vedl páchat hřích na těch, kdo jsou nevinní, ať už žijí v okupované Palestině, v Evropě, nebo kdekoli na světě.
Společně, lidé všech národů. Spojenými silami společně dosáhneme s pomocí Boží,rychle a mírovou cestou, bez další bolesti a prolévání krve, ať Arabové či Židé, osvobození Palestiny od okupantů, prohlášení Palestinského státu na celé Svaté zemi a míru a harmonie mezi všemi jeho obyvateli.
A už nyní můžeme vidět ve velmi blízké budoucnosti zjevení Jediného Boha nad celým světem se vším lidstvem v Jeho službách, v radostném bratrství, AMEN.
Salam alajkum

Zdroj: http://www.netureikarta.org/speech20apr02.htm


___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____