ODSUN je jediným řešením!
Tak jako se Československo zbavilo v roce 1945 páté kolony, která zničila prvorepublikkový stát a odsunula sudetské Němce ze svého území, musí i Izrael odsunout palestince kteří se snaží zničit svatou zemi. Není jiné cesty. Česká zkušenost s parazitickým cizím etnikem je toho jasným důkazem.

Jasně se k tomu včera vyjádřil i poslanec Knessetu, brigádní generál ve výslužbě Effie Eitam (Národní jednota / Národní náboženská strana), který zopakoval svoji výzvu, aby Stát Izrael zvážil odsun nepřátelských Arabů z Judeje a Samaří.
Ve středečním rozhovoru s Razim Barkaiem z izraelského armádního rozhlasu Eitam řekl, že po stažení izraelské armády ze severního Samaří a Gazy v těchto oblastech probíhá proces „libanonizace.“ Varoval, že budoucí stahováním z dalších oblastí Judeje a Samaří povede k urychlení procesu, který představuje přímou hrozbu velkým izraelským městům, včetně Tel Avivu.
Hovoříce o arabských poslancích Knessetu, Eitam řekl, že přestavují hrozbu a musí být přinuceni projevit svoji loajalitu ke státu. „Zatímco naši synové byli zabíjeni ve válce, oni jeli blahopřát našim nepřátelům,“ okomentoval návštěvu arabských poslanců v Sýrii a Libanonu.
Eitam řekl, že „se musejí rozhodnout, zda jsou loajální ke státu nebo jsou pátou kolonou.“
Poté byl Eitam požádán, aby vysvětlil svoje označeni izraelských Arabů za „pátou kolonu“ a svoji výzvu, aby Izrael povzbuzoval odsun palestinských Arabů z Judeje a Samaří.
„Podívejte se, jako následek této války je třeba začít říkat lidu Izraele pravdu,“ řekl Eitam. „Musí skončit klamavé mýty. Mýtus, že můžeme opustit území bez toho, že by se stalo zázemí pro útoky proti nám, a mýtus, že tento boj je důsledkem Šestidenní války v roce 1967.“
„Dny, kdy se pohlíželo na naše území jako na šekovou knížku, kterou se můžeme vykoupit z odmítání naší existence zde, skončily. Musíme být proto k sobě upřímní – pokud se nemůžeme území zbavit a současně nemůžeme území držet, vzhledem k nepřátelskému národu, který na něm žije – musíme je povzbuzovat, aby emigrovali.“
Eitam uvedl, že nedávno přijel z návštěvy USA, kde o svých myšlenkách diskutoval s ministrem spravedlnosti Johnem Ashcroftem. Eitam řekl, že Ashcroft měl pro jeho názory díky poučení z 11. září velké pochopení. „Tvrzení, že svět by nedopustil odsun je dalším klamem,“ řekl Eitam.

Nill   21.září.2006  

   ZDROJ: Eitam: Israel Must Say the Truth, Transfer is Only Way

___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____