AMERICKÉ BOMBY
MAJÍ UŽ I UŠI !!!

"Ó Alláhu! Kontroluješ mraky a ovládáš jejich cesty...
Ty porazíš armády nepřátel...Ó Alláhu! Ty jsi Nejmoudřejší.
Ó Alláhu! Pomož našim mudžáhidům a shromáždi je ve světě pravdy.
Zaměř přesně cíl jejich zbraní!
Učiň je vytrvalými v jejich odhodlání!
Ó Alláhu! Dej jim svolení v Tvém Velebeném Jménu,
a dej jim slávu s Tvou nekonečnou armádou
jak na zemi tak v nebesích!"

-TOTO ODVYSÍLALA AMERICKÁ INTELIGENTNÍ BOMBA
VTEŘINU PŘED TÍM NEŽ ELIMINOVALA ZDROJ BLEKOTÁNÍ
(A VYPAŘILA HO...)


Nillbert